Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Képzelj el 200 km-t egy literrel!
Imagine: 500 Miles Per Gallon
By Fareed Zakaria
Newsweek International, March 7, 2005


Az elmúlt hét legfontosabb állásfoglalása nem Vlagyimir Putyintól vagy George W. Bushtól származik, hanem Ali Naimitól, Szaúd- Arábia olajügyekért felel?s miniszterét?l. Naimi kijelentette, hogy az olajárak 40 és 50 dollár között fognak maradni a 2005-ös esztend?ben. Az elmúlt két évben az OPEC hivatalos célszámai 25 dollár körül mozogtak. Naimi állásfoglalása azt jelzi, hogy Szaúd-Arábia nem csupán ideiglenes és gyorsan mulandó jelenségnek tartja a mostani magas árakat.

Ezzel igen közel értünk az olajkérdés megoldásához. A következ? napokban George Bush akár ezzel a beszéddel is nyilvánosság elé állhat: „Mi mindannyian aggódunk, hogy termékenységünk jó részét olyan energiából fedezzük, amelyik a világ egyik legszeszélyesebb és legkiszámíthatatlanabb régiójából származik. Ez a függés komoly politikai és környezeti kockázat mindannyiunk számára. Ám most itt egy lehetséges megoldás, amelyet az Egyesült Államok követni fog.”

„Eljött az id?, hogy kihasználjuk a lehet?séget elektromossággal és alkoholbázisú cellákkal m?köd? autók gyártására. Kormányom ezenfelül minden szükséges lépést megtesz, hogy elérje, egy gépkocsi az eddigi 300 mérföld/gallon fogyasztásról 500 mérföld/gallonra javítsa teljesít?képességét. Ez a forradalmi folyamat drámaian csökkentené függésünket a külföldr?l származó olajtól, s hosszú távon még a kiotói szerz?dés ratifikációját is lehet?vé teszi majd” – folytathatná az elnök.

Szeptember 11. óta számos terven dolgoztak már az energiaszükséglet megoldására. A válasz alighanem a hibrid technológia. Egy hibrid üzem? autó képes az akkumulátorral vagy benzinnel történ? m?ködésre is. A Ford, a Honda, a Toyota és a DaimlerChrysler egyaránt dolgozik a technológia továbbfejlesztésén – ami a nyilvánosságra kerül? adatok szerint meglehet?sen gyorsan zajlik. Messze még a cél, a jelenlegi benzinüzem? autók teljesítményének elérése pusztán hibrid technológiával; de a lépések ennek irányába folyamatosak.

Természetesen felmerülhet a kérdés, ha minden a lehet? legjobb úton halad, miért kellene bármit is tennie a kormányzatnak? Azért, mert ez nem tisztán szabad piac. Az olaj- és autóipar nagyvállalatai kifejezetten abban érdekeltek, hogy a lehet? legkevesebb dolog változzon. A szállítási költségek csökkenése vagy megsz?nése, az új technológiák eredményezte új lobbik megjelenése Washingtonban egyik nagyvállalatnak sem érdeke. Az ügyes kormányzatnak itt az a felel?ssége tehát, hogy er?s ösztönzést gyakoroljon az új technológia fejlesztésére fordított még nagyobb összegek érdekében.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány