Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Offshore találékonyság
Offshoring Creativity
By Alan Deutschman
Fast Company, December 2004


Fast Company, December 2004 Miért tapasztalhatjuk azt, hogy napjaink globális gazdaságában akárhányszor is szóba kerül az er?forrás-kihelyezés (outsourcing), mindannyiszor a XIX. század imperializmusa sejlik fel gondolatainkban? India és Kína olcsó munkaer?piacaira gondolunk, amelyek a mindenható amerikai fogyasztókat szolgálják. Azt hisszük, hogy mivel a fejl?d? országoknak ez az egyetlen út a felzárkózásra, automatikusan Amerika marad a világ vezet? ereje.

Ahol mindezt másképp látják nem más, mint a Szilícium-völgy. Az ottani közbeszéd szerint ugyanis India és Kína saját hightech vállalatainak vízre bocsátásával briliáns innovációs út kezd?dhet, amelynek termékeit mindenekel?tt saját országuk vásárlói számára kínálják majd, elkerülve az amerikai partokat. Szerintük India és Kína jelentik a világ legígéretesebb technológiai felvev?piacait, miközben az Egyesült Államok immár közel áll a telítettséghez. Egyszóval a kihívást nem az jelenti, hogy az ázsiai munkaer? ellopja t?lünk a technológiai munkahelyeket. A kihívás az, hogy az ? high-tech vásárlóik veszik majd meg a mi termékeinket.

A valóságban már maga a Szilíciumvölgy sem a régi. 2004 szeptemberében a Szilícium-völgyi Bank, amely a fejlesztések induló t?kéjéért felel?s, elindította els? delegációit az indiai Bangalore-be. A csapatba delegált ügyintéz?k között az Apple, a Yahoo és a Google korábbi tanácsadóit és szponzorait találjuk – egyszóval a szakma igazi legendáit. A kihelyezett munka vállalkozói célzatát az Egyesült Államokban tanult, majd szakmai tapasztalatot szerzett és hazatért kínai vállalati kollektíva egyértelm?vé teszi. „Az igazi világszínvonalat képviselik” – mondja Terry Garnett, az Oracle egykori marketingigazgatója.

Ezek alapján – bár jelenleg még nincs a völgyhöz hasonlítható csomópont Indiában – a kaliforniaihoz kísértetiesen hasonló környezet mára már közel sem elképzelhetetlen. A legjobb bizonyíték minderre talán éppen az, hogy a Szilícium-völgy legnagyobb befektet?i már ma 200 millió dolláros beruházást valósítanak meg Kínában is. A vállalati eredmények már most magukért beszélnek. A kínai Ningbo Bird Co. egymagában jobb értékesítési eredményeket ért el az elmúlt esztend?ben, mint az alternatív kínai cell-phone gyártók fele.Az indiai Winpro éves bevételeit 40%-kal fejelte meg az outsourcingnak köszönhet?en, miközben eladásait az ázsiai piacokon megduplázta. Nem csoda tehát, hogy Amerika vállalatai egyre növekv? aggodalommal tekintenek ázsiai társaikra.
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány