Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A kormányrúd, amely elég hosszú ahhoz, hogy a világot mozgassa
A Lever Long Enough to Move the World
By Keith H. Hammonds
Fast Company, January 2005


Alább Bill Drayton világfelfogását olvashatják. E szerint az 1700-as évek ipari forradalma a társadalmat két egyenl? félre osztotta szét. A kereskedelem vállalkozó szellem?vé és verseng?vé vált, termelékenységének fejl?dése pedig a bevételek óriási gyorsaságú növekedéséhez vezetett. Ám a felvilágosodás elkerülte a társadalom másik felét, a felet, amelynek mindennap aggódnia kellett az oktatásért, a közjólét és a környezet meg?rzéséért. Ahogy a fogyasztói szektor egyre szélesedett és mélyült, az adókból fenntartott és a versengés el?l elzárt szociális szektor elmaradt minden más mögött.

Aztán, 25 évvel ezel?tt történt valami. Drayton így emlékezik a pillanatra: „Látnunk kell, hogy a rendszer változtatásra szorul. Olyan ez, mint amikor halljuk a jég repedését, ami a tél végét jelenti a tavon. Reped, reped, majd egyszerre csak beszakad. A szükség oly nagy, s a szakadék oly széles, hogy változtatni kell. Mikor kezd?dik a változás? Amikor a vállalkozók úgy döntenek, hogy eljött az id?.” Vagy pontosabban, amikor Drayton úgy dönt. Drayton alapítója és ügyvezet? igazgatója az Ashoka vállalatcsoportnak. Helytelen lenne, ha az Ashoka csoportot a United Way e századi megfelel?jének tekintenénk, de tény, hogy Drayton az elmúlt két évtized legfontosabb olyan befektet?je, aki a civil szektor gyökeres felértékel?désébe fekteti hitét.

Az Ashoka ma 1500 kutatóval rendelkezik, és 1980-as megalakulása óta 53 országból fogadott ösztöndíjasokat (közülük öten nyerték el magazinunk 2005-ös Szociális Kapitalista Díját). Szociális vállalkozókról van tehát szó, méghozzá nagyra tör? ötletekkel. Úttör?kr?l, mint a brazil Mary Allegretti, aki a kaucsukbetakarítás és a földtulajdon jogának szétválasztásáért küzd az Amazonas területén, hogy lehet?vé tegye a bennszülöttek gazdasági létfeltételeinek fennmaradását. Amit tehát Drayton létrehozott, az egy felbecsülhetetlen er? hálózata. Formailag nem sokkal több egy alapítványnál, amely méltó módon finanszírozza kutatóit. Pontosabban ezek a vállalkozók, akik tipikusan egyedüli, önálló munkát végeznek barátságtalan körülmények között, támogatást, ötleteket és védelmet kapnak.

Bill Drayton nem tett mást, mint egy láthatóan fellendül? szektorba fektette tudását és elképzeléseit. A civil szektor gyorsan és ellenállhatatlanul tágulóban van. Az Ashoka maga is növekszik: költségvetése 2004-ben 50%-kal n?tt, és ma már 30 millió dollárra rúg. A következ? öt év feladata Drayton szerint az lesz, hogy dönt?en bebizonyítsák: a fogyasztói és szociális társadalom közötti szakadék áthidalható. „Nem ismerjük azt a beteg meggy?z?dést, hogy valami nem lehetséges” – emeli ki. Jön majd még egy vállalkozó szellem, és a talaj még m?veltebbé és termékenyebbé válik. Aztán jön még száz. És az egész világ együtt lesz, ötletek, elképzelések Bangladest?l az Egyesült Államokig és Brazíliáig. És mindez multiplikatív lesz. Valódi disztribúciós csatorna alakul majd ki.

Bill Draytonról egyébként ars poeticáján túl elég annyit tudnunk, hogy édesapja felfedez? volt a Szaharában és Brit Columbiában – édesanyja pedig muzsikus. Az Ashoka pedig kiváló ötletek különleges egyvelege. Egyszer?, ám helyi szinten felbecsülhetetlenül fontos problémákat oldanak meg, felhasználva a megfelel? innovációs trendeket. A bolíviai falvakban versenyképtelenné vált a gyapjú el?állításának hagyományos metódusa. Egy helyi kisvállalkozás el?rukkolt a megoldással: egyszer? de hatásos elosztási rendszert dolgozott ki a farmerek számára. A bolíviai modell azóta nem csupán az egész országban vált elterjedté, de a metódus világ körüli hódító útra indult, és ma már a nepáli farmerek is ezt a sokkalta praktikusabb mintát követik. A következ? lépés az Ashoka számára már most egyértelm?: a szociális vállalkozások és az üzleti világ közötti globális partnerhálózat létrehozása. Drayton, aki ?szinte csodálattal tekint a néhai diplomata Jean Monnet- ra, amiért sikeresen indította meg Európa egységesülését, meg van gy?z?dve arról, hogy „a globális problémákon nem tudunk globális szinten segíteni. A mi feladatunk, hogy integráljuk a helyi szinteket. A kezdetekt?l ellenezzük a nemzeti alapú megosztást ezekben a helyi problémákban. Ugyanakkor globális szinten hol találunk egy Jean Monnet-t? Évek óta arra várunk, hogy találjunk egyet.”
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány