Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Gondok Ázsia tigrisei körül
The Trouble with Asia’s Tigers
Joe Studwell: Asian Godfathers – Money and Power in Hong Kong and Southeast Asia – Könyvkritika
By Brian Bremner
Business Week, October 29, 2007


Ázsia gazdasági növekedése megrémíti a nyugati vezet?ket. Igaz, most Kína és India ny?gözi le a világot, nem pedig az egykoron legendás délkelet-ázsiai kistigrisek. A 90-es évek közepén Indonézia, Malaysia, Thaiföld és a két kiköt?város, Szingapúr és Hongkong adták az ázsiai vitalitás motorját, melyeket kínai birodalomépít?k felvilágosodott csoportja irányított. Li Ka-shing, Robert Kuok, Stanley Ho és más üzletemberek a világ leggazdagabb emberei között találhatók. De egy régióban, mely telve ilyen nagymen?kkel, miért ír valaki arról, hogy épp e nagymen?k csoportja az, amelynek a gazdasági növekedés megtorpanása köszönhet?. Joe Strudwell Asian Godfathers (Ázsiai keresztapák) cím? könyvében megadja a választ. Mert e csoport hatalmas vállalkozásokat irányítva, nem vette át a fenntartható fejl?dés zálogát jelent? technikai tudást és termelékenységnövel? vívmányokat.

Studwell szerint az általuk támogatott és fenntartott „bratyi-kapitalizmus” volt az, ami a térség gazdaságait elvezette az ázsiai pénzügyi válsághoz, és úgy véli, hogy a délkelet- ázsiai rendszerek még nem gyógyultak ki e torzulásokból. Könyvében le kívánja rombolni mindazokat a mítoszokat, melyek a térségben e nagyra tartott üzletembereket övezi. Sokan úgy vélik ugyanis, hogy egyedül nekik tudható be a jó gazdasági stratégiai tervezés, vagy a régióban az oly nagyra tartott munkamorál meghonosítása. Érvek, melyet a kistigrisekkel kapcsolatban oly sokat lehetett hallani a 80–90-es években.

Valójában azonban a kínaiak egyike sem befutott üzletemberként érkezett a régióba. Rendkívül színes háttérrel rendelkeztek. Még a 19. század közepén meginduló nagy migráció tagjai voltak, mely során kínaiak, indiaiak, Sri Lanka-iak, zsidók és amerikaiak ezrei települtek le Délkelet-Ázsiában. A jobb élet reményében érkez? kínai szerencselovagok hamarosan kiemelkedtek a többiek sorából. Ezt els?sorban annak köszönhették, hogy a második világháború el?tt komoly hasznot húztak a gyarmatosítókkal folytatott kereskedelemb?l, a gyarmatosítók igényeinek kiszolgálásából. A háború utáni japán megszállás alatt is bizonyították ez irányú rátermettségüket.

Az akkor 18 éves Stanley Ho (a mai kaszinómágnás) például egészen a korabeli portugál gyarmatig, az akkoriban a csempészet központjának számító Makaóig követte a gyors meggazdagodással kecsegtet? pénz szagát. Ott beállt egy Japán által támogatott kereskedelemi szervezet mögé, mely ruhákért és rizsért cserébe kisebb szállítási eszközökkel és járm?vekkel látta el a japán hadsereget. Ebb?l elég vagyont sikerült felhalmoznia ahhoz, hogy megnyissa saját kerozinüzemét, amib?l aztán még nagyobb hasznot húzott, amikor az amerikai csapatok a háború során lebombázták a sziget gáztározóit. E kezdeti ügyeskedések, majd a makaói kaszinóipar kézben tartása lett vagyona és sikere f? forrása.

Ez csak egy a könyvben szerepl? számos történet közül, mely azokról szól, akik a délkelet-ázsiai országok legnagyobb helyi konszernjeit a kezükben tartják. Habár a felsorakoztatott portrék sok esetben túlontúl egyoldalúak, az Asian Godfathers üzenete megszívlelend?. Ázsia üzleti milliárdosai figyelemre méltó emberek, akik sorsát érdemes követni. De hatalmuk és ténykedésük ellen?rzés nélkül hagyása nem biztos, hogy jót tenne Délkelet-Ázsia gazdaságainak revitalizálása tekintetében.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány