Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kelet-Európa talán sosem fog felzárkózni
Eastern Europe Might Never Catch Up
By Jochen Luypaert
EUobserver.com, October 16, 2007


Fennáll annak a veszélye, hogy a közép-kelet-európai államok soha nem képesek beérni Nyugat-Európát, szól egy nemrégiben napvilágot látott jelentés végkövetkeztetése, mely szerint a régió gyorsabb ütem? gazdasági növekedését aláássák a szakképzett munkaer? elvándorlásának tendenciái. Az Európai Humán Er?forrás Index munkaer?vonzó és -megtartó képessége alapján állít rangsort az EU-tagok és tagjelöltek között. A kommunizmus összeomlása óta a volt szocialista államok gazdasági növekedése messze felülmúlja a kontinens többi országának teljesítményét, mely nagyban hozzájárul az Európa két fele között húzódó jövedelmi szakadék sz?kítésében. E kedvez? folyamat azonban bizonyos problémák rövid id?n belüli orvoslása nélkül vajmi kevéssé lesz fenntartható.

„A felmérés az elmúlt 15 évben folyamatos jövedelmi konvergenciát mutat, viszont a szakadék könnyen ismét tágulásnak indulhat” – véli Peer Ederer, a tanulmány társszerz?je. „Most már nem elég csupán a munkaer? hatékonyságára alapozni egy ország versenyképességét. Ha valaki sikeresen akar versenybe szállni Nyugat-Európával vagy Ázsiával, annak az innovációban is élen kell járnia” – teszi hozzá. A jelentés a régió különös problémái között emeli ki a népességszám csökkenését, a folyamatos agyelszívást, a krónikusan magas munkanélküliségi mutatókat, illetve az oktatásra és kutatásra fordított források csekély voltát. A tanulmány emellett abban is elmarasztalja Kelet-Közép-Európa döntéshozóit, hogy nem hajlandóak a 45 év feletti korosztályra áldozni, egy „elveszett generációt” teremtve ezáltal.

A jól teljesít? fiatal tagállamoknak, így Szlovéniának, Csehországnak, Észtországnak és Litvániának a jelentés szerint még mindig megvan az esélye, hogy két évtizeden belül felzárkózzon a nyugat-európai életszínvonalhoz. A rangsor végén kullogó tagok ellenben – Szlovákia, Bulgária és Lengyelország – várhatóan hosszabb távon sem lesznek képesek kiemelkedni az európai államok szegényeinek sorából. A tagjelöltek közül Törökország az egyetlen, ahol a népesség fiatal, és száma folyamatosan növekszik. Szakért?k szerint ez komoly segítséget nyújthat Európa munkaer?-szükségletének. Becsléseik szerint ugyanis 2050-re az aktív korú európai munkavállalók 19 százaléka lenne török származású.

A jelentés szerint a munkaer? meghatározó tényez? lesz abban, hogy Európa eléri-e rég kit?zött célját: azt, hogy a világ vezet? tudásalapú gazdaságává váljon.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány