Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Európa nem veheti a vállára a világ terheit
L’Europe n’a pas à subir les désordres mondiaux
Interjú Joaquín Almuniával
Le Figaro, le 28 septembre 2007


Az euró nemrég újabb rekordot döntött a dollárral szemben, ami természetszer?leg foglalkoztatja az Európai Bizottságot. Itt olyan folyamatról van szó, melyr?l az európai gazdaságok nem tehetnek, hiszen fizetési mérlegük egyensúlyban van, s az euró felértékel?dését els?sorban a dollár gyengülése váltja ki. Bár az európai gazdaság számára az árfolyam stabilitása és a pénz értékállósága els?dleges jelent?séggel bír, a világ nem várhatja el t?lünk, hogy a nemzetközi gazdasági egyensúlytalanságok terheit egyedül viseljük. Ezért az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyekért felel?s biztosa tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokban és Kínában is, hogy aggodalmának hangot adjon, s változást érjen el. Az amerikai partnerek állítása szerint nem érdekük a gyenge dollár fenntartása, ám a szavak és a cselekedetek közötti koherencia még várat magára. Ami Kínát illeti, az ottani árfolyam-mechanizmus nem elég rugalmas, így a jüan rugalmatlanul reagál a nemzetközi eseményekre. Az árfolyamrezsim változóban van, ám annak üteme elmarad a biztos kívánalmaitól.

Ugyanakkor nem kell túldramatizálni sem a helyzetet. Az igaz, hogy egyes gazdaságoknak – például Franciaországnak – nem jön kifejezetten kapóra az er?s euró, mások azonban – így Németország – nem különösebben zavartatják magukat. A francia kereskedelmi mérleg hiányának hátterében els?sorban nem az árfolyam problematikája, hanem sokkal inkább strukturális gondok, a francia vállalatok gyengébb versenyképessége áll. A német export ugyanis az er?s euró ellenére is dinamikusan növekszik. Az pedig vitathatatlan, hogy az er?s eurónak hála az elmúlt évben Európában csökkentek az olajárak, miközben a világ más részein emelkedtek. Végül az euró ereje jelzi a befektet?k bizalmát, melyet az európai gazdaság iránt tanúsítanak, s ez csak örömre adhat okot.

Igaz ugyanakkor, hogy a mostani pénzügyi válság negatívan hat majd az európai gazdaságra. Az idei növekedést már várhatóan nem befolyásolja, ám a jöv? évben várható növekedés minden bizonnyal elmarad majd az el?zetes várakozásoktól. Mindez a pénzügyi bizonytalanság és a gazdasági szerepl?k bizalmának függvényében alakul majd, amit azonban nehéz megjósolni. Az utóbbi id?ben felmerült az az igény is, hogy az egyre hatalmasabbá váló állami – nevezetesen orosz és kínai – befektetési alapok átláthatóságát növeljék. Ezek az alapok már napjainkban is a legveszélyesebbnek tartott spekulatív alapok, az ún. „hedge fund”-ok t?kéjének kétszeresével rendelkeznek, ami az elkövetkez? években négy- vagy akár ötszörösére n?het. Olyan megoldást kell találni, ami protekcionista intézkedések nélkül éri el a befektetési alapok transzparenciájának kikényszerítését.

Az eurózónában jelenleg Franciaország és Olaszország költségvetési helyzete okoz gondot, ám egyel?re bizakodni lehet a költségvetési egyensúly 2010-re ígért elérésében. Amennyiben ez mégsem következik be, a bizottság élni fog a rendelkezésére álló eszközökkel, s adott esetben figyelmezteti Franciaországot, s ha kell, túlzott deficiteljárást indít ellene. Ilyen intézkedések azonban egyel?re nincsenek kilátásba helyezve.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány