Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Ne írjuk le a fogyasztókat!
Don’t Count Out the Consumer Just Yet
By James C. Cooper
Business Week, October 15, 2007


Az elmúlt hat év növekedési id?szakában a fogyasztók rendkívül szilárd bázisát jelentették az amerikai gazdaságnak. Napjainkban az ingatlanpiaci árak folyamatosan esnek, a hitelfelvételi lehet?ségek sz?külnek, a munkaer?-piaci trendek romlanak. E veszélyes kombináció annak a három támasznak a megingatásával fenyeget, melyek nagyban hozzájárultak a lakossági fogyasztás magas szintjének fenntartásához. E támaszok a folyamatos vagyongyarapodás, a könny? hitelfelvételi lehet?ségek, illetve. az er?teljes jövedelemnövekedés. Kétségtelen, hogy a visszaesés a fogyasztást sem hagyja érintetlenül, mégis lehet, hogy hatása nem lesz akkora, mint azt az elmúlt hetek szenzációkelt? szalagcímei sejtetni igyekeztek.

Az viszont biztos, hogy a fogyasztóknak ehhez szükségük lesz némi támogatásra – f?leg a Federal Reserve és a vállalati szféra irányából –, amit eddig úgy t?nik, meg is kapnak. A Fed a kamatláb csökkentésével már meg is tette az els? lépést, mellyel nagyban hozzájárult a hitelpiac stabilizálásához. Mindemellett a jegybank mégsem tehet sokat az ingatlanárak esésével szemben. Ezeknek, látva a jelenlegi b? lakáskínálatot, még mindig van hová esniük. A fogyasztók kilátásait így els?sorban a vállalati szféra befolyásolja majd. Jó hír, hogy a magánszférában a profitszint továbbra is magas, a készletek alacsonyak, a vállalati mérlegek kiegyensúlyozottak. A befektet?i környezet némi csapást szenvedett a piac augusztusi mélyrepülésével, és a kimutatások azt jelzik, hogy a vállalatok óvatosabbak lettek befektetéseikkel. Mindezidáig azonban igazi törés nem volt tapasztalható a vállalatok t?kekihelyezési és bérezési politikájában.

Így a fogyasztók még mindig nincsenek rossz helyzetben. A két éve tartó ingatlanpiaci pangás és a 2007-ben lassabban növekv? foglalkoztatási adatok ellenére az inflációhoz igazított lakossági fogyasztás az els? három negyedévben éves szintre vetítve 2,7 százalékkal növekedett. Ami igaz, hogy kevesebb, mint a 2006-os 3,4 százalék, de még mindig elég er?teljes növekedés. Így a következ? hónapok legfontosabb kérdése az lesz, hogy a háztartások mily mértékben lesznek képesek fenntartani a fogyasztás eddigi lendületét. A válasz pedig visszavezet minket az üzleti szektorhoz és a munkaer?piachoz. A vállalati szférában számos jel utal arra, hogy a dolgozó háztartásokban nincs ok az aggodalomra. Habár az év végi nyereségeken mindenképp érzékelni lehet majd a hitelpiaci válság hatásait, a pénzügyi szférán kívüli vállalatok rekordmérték? profitszinttel léptek a második félévbe. Ez pedig azt jelenti, hogy dúskálnak a b?vítésére fordítható t?kében. A mérlegek a második negyedben tovább javultak, és általában elmondható, hogy napjainkban festik a legjobb képet az évtizedben.

Így habár felel?tlenség lenne azt állítani, hogy a fogyasztókat nem érintette az elmúlt hónapok turbulenciája, attól sem kell tartanunk, hogy bedobnák a törülköz?t. Jók az esélyei annak, hogy a háztartások a következ? negyedévekben is kulcsfontosságú bázisát adják majd a gazdaság növekedésének, csak talán nem oly er?vel tolják el?re azt, mint az elmúlt években tették.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány