Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Nyugdíjalapok és feltörekv? piacok
Pension Funds and Emerging Markets
WP/04/181
By Jorge A. Chan-Lau
IMF Working Paper, September 2004


Ez a tanulmány a fejlett és fejl?d? piacgazdaságokban tapasztalható nyugdíjalapberuházásokat hivatott vizsgálni. Azt az ágazatot, amely az elmúlt évtizedben mind a fejlett, mind a fejl?d? gazdaságokban rohamos növekedést produkált. Példaként említhetjük, hogy a G-7 csoport tagállamaiban az 1991 és 2001 között eltelt id?szakban az ágazat GDP-arányos növekedése 29%-ról 45%-ra emelkedett. A fejlett országokban ennek a folyamatnak a f? kiváltó oka természetesen a demográfiai változás, amely hosszú távon a lakosság elöregedését vetíti el?re – amely el?mozdította az országos nyugdíjtakarék- rendszerek kialakulását.

Ezekben az államokban a folyamatok arra ösztökélik a kormányzatokat, hogy kutassanak új, alternatív megoldások után. Az eleddig leginkább favorizált megközelítés szerint az eddig m?köd? hagyományos megtakarítási rendszereket fokozatosan fel kell váltani ún. teljes befektetési rendszerekkel (fully funded systems), azaz egy olyan megoldással, amelyben a nyugdíj teljes összegét a befizet?k korábbi befektetéséb?l fizetnék. Ennek az új megközelítésnek a bevezetése az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a kontinentális európai országoknál jóval határozottabban folyik.

Ugyanakkor Latin-Amerikában és Kelet- Európában már történtek határozott lépések a folyamat elindítására. Ugyanakkor ezen országok magas költségvetési egyensúlytalanságai talán az optimálisnál némileg korábban kényszerítették bele a kormányzatokat a nyugdíjreform keresztülvitelébe. Ázsia esetében szintén elmondható, hogy a rendszer reformja még szület? stádiumában jár, azonban az ázsiai országok esetében egy, a latinamerikainál és kelet-európainál nagyobb tudatosság figyelhet? meg a nyugdíjrendszer megreformálásának irányában. A problémát itt az állam ma is jelentékeny és stabil részvétele jelenti a nyugdíjellátásban.

Kutatásaink alapján három olyan potenciális tényez?t állapítottunk meg, amely növelni képes a fejl?d? országok nyugdíjalapokba juttatott támogatását. Mindenekel?tt jelen van egy trend, amely az eddig alulfinanszírozott rendszerek megreformálását t?zte ki célul olyan tervek alapján, amelyekben figyelembe veszik a kollektív el?ny els?dlegességét. Ennek eredményeképpen a nyugdíjalapok anyagi m?ködtet?i a beruházási kockázatot folyamatosan az alkalmazottakra terhelik át. A piaci alapokra helyezett rendszerben így egyre nagyobb fontosságot nyer a beruházási stratégia, mint a kockázatminimalizálás eszköze. Egy másik tényez? az Európában és Japánban tradicionális megtakarítási rendszerek kényszer alá kerülése, amelynek okai a termékenység csökkenése és az átlagos élettartam emelkedése. Ez elodázhatatlanná teszi a nyugdíjrendszerek reformjait. Végül a harmadik tényez?: a piaci nyugdíjtakarék- rendszerek képesek betömni a hagyományos rendszereken tátongó réseket, melyeket a 90-es évek második felének rövidlátó politikái eredményeztek.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány