Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Francia költségvetés: elvesztett remény?
Frankreichs Budget als verpasste Chance
von Heinke Ruetler
Neue Zürcher Zeitung, 27. September 2007


A Fillon-kormány utóbbi hetekben napvilágot látott, 2008-ra szóló költségvetési terve csalódást okozott azoknak, akik ett?l a hiány csökkentését, illetve a hitelek törlesztését várták. A költségvetést a jöv?beni gyors gazdasági növekedés jótékony hatásaira alapozták, mely igen gyenge lábakon áll. A Francois Fillon vezette kabinet az új költségvetési tervt?l a kiadások stabilizálását, az állami alkalmazottak számának csökkentését, a gazdasági fejl?dés felgyorsulását, a lakosság vásárlóerejének növekedését, továbbá a munkanélküliség csökkenését várja. Az elvárások alapján az állam kiadásai jöv?re 271,8 milliárd eurót tesznek ki, vagyis az eredmény 41,73 milliárd euró veszteség. Így a 2007-re tervezett 38,3 milliárdos, a nagyobb bevételek miatt alacsonyabb kiadási többlet ismét emelkedni fog. A 2007-es, 41,64 milliárdos hiánytervet sem tudta teljesíteni a kormány, mert már most, szeptemberben 41,99 milliárdos hiánynál tart. Eric Woerth pénzügyminiszter úgy kommentálta az eseményeket, hogy a beruházásokkal és adócsökkentésekkel lehet élénkíteni a gazdaságot és a vásárlóer?t a jöv?ben. Hozzátette, az állami kiadásokat folyamatosan ellen?rzik.

Nicolas Sarkozy államf? bejelentette, a jöv?ben az oktatás, kutatás és az igazságügy kap kiemelt szerepet a költségvetésben. A kiadások csökkentését az állami alkalmazottak egy részének elbocsátásával kívánják elérni. 2008-tól közel 23 ezer dolgozóval kevesebb fog tevékenykedni az államapparátusban, ami azt jelenti, hogy minden harmadik nyugdíjba vonuló alkalmazott helye üresen marad. További mintegy 8,9 milliárd eurós többletbevételt várnak a teljes adózás reformját magába foglaló pénzügyi csomagtól is.

A gazdasági növekedést 2008-ban 2,25%-ra becsülik, ez kevesebb, mint a legoptimistább el?rejelzések (2,5%), de több, mint a gazdaságkutató intézetek borúlátó jelentései (2%). Ilyen növekedés mellett az államháztartás hiánya jöv?re a GDP 2,3 %-a lesz. 2004 és 2007 között sikerült a hiányt a GDP 3,6%-ról 2,4-re csökkenteni, ez a folyamat most leállt, a 2010-re beígért államháztartási egyensúly így el?rejelzések szerint 2012-re valósulhat meg. A korábbi id?pont akkor lenne teljesíthet?, tette hozzá Christine Lagarde gazdasági és pénzügyminiszter, ha a gazdaság éves szinten 3%-kal n?ne. Az államadósság mértéke továbbra is 64% körül fog mozogni, akárcsak idén, így Franciaország nem teljesíti a maastrichti kritériumokat. Fillon miniszterelnök célja az államháztartás hiányának lehet? leggyorsabb leküzdése, gyors ütem? gazdaságélénkítés, mely nézetével szemben áll Sarkozy elnökkel. Az elnök inkább óvatosabb reformokat hirdet, annak ellenére, hogy választási kampányában azt hirdette, minden meg fog újulni az országban.

Fillon nehéz helyzetben van, mivel szembe kell helyezkedjen elnökével. Mindenesetre a most napvilágra került 2008-as költségvetés nem tükrözi a tervezett reformokat, inkább a jelen gazdasági helyzetéb?l szeretné a legtöbbet kihozni. A francia állam ugyanúgy fog költekezni az elkövetkez? évben is, mint idén, és a GDP több mint fele ismét államadósság lesz. Független elemz?k a költségvetési tervet elveszett reményként értékelik, mely rávilágít Sarkozy elnök gyenge pozíciójára is a hatalomban. A lassú gazdasági növekedés miatt az elnök nem akarja szorosabbra húzni a nadrágszíjat népén. Az ellenzék mindenesetre máris támadásba lendült. A körzeti választásokra, márciusra Francois Hollande, az ellenzék vezére egy takarékossági programmal készül. Meglátjuk, ki fog nyerni.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány