Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

India szolgáltatási forradalmának magyarázata
Understanding India’s Services Revolution
WP/04/171
By James Gordon and Poonam Gupta
IMF Working Paper, September 2004


Ez a tanulmány a jelenleg India szolgáltatási szektorában tapasztalható rohamos növekedés különböz? tényez?it elemzi. Az 1990-es években kezd?dött folyamat zászlóshajói a kommunikáció, a bankszektor, az üzleti szolgáltatások (beleértve a kiemelt jelent?ség? IT-ágazatot is), valamint a közösségi szolgáltatások. Ezen ágazatok növekedési üteme konstansnak, de legalábbis trendszer?nek írható le.

A tendenciában fontos szerepet játszik a más ágazatoknak a szolgáltatószektortól való növekv? függ?sége, a növekv? export és a technológiai fejl?dés is, mindazonáltal kutatásunk er?s szerepet tulajdonít a növekedésben a gazdaságpolitikai reformoknak is – feltételezve azt, hogy a liberalizáció a jöv?ben tovább folytatódik majd. Mellékvonalon meg kell állapítanunk azt is, hogy az indiai szolgáltatószektorban a munkahelyek növekedése a szektor gyors fejl?dése ellenére is szerény, ez a tény márpedig aláhúzza az ipari és mez?gazdasági ágazatok hasonló fejlesztésének igényét.

Kutatásaink ugyanakkor egyértelm?en bizonyították, hogy – számos más ország tapasztalataihoz hasonlóan – a szolgáltató-szektor növekedése jóval gyorsabb ütem?, mint az ipari vagy mez?gazdasági ágazatoké. Ennek megfelel?en a szolgáltatószektor GDPrészesedése ma minden korábban tapasztaltnál magasabb arányt mutat. Az 1990-es években a szektor növekedési üteme különösen er?s volt, és ez a hasonlóan fejlett országokhoz képest nagyobb részesedést eredményezett a GDP-ben a szolgáltatószektornak.

Mégsem hozott újat a szubkontinens fejl?dési tapasztalata abban a tekintetben, hogy a szektorális növekedés nem eredményezte a munkahelyek számának hasonló arányú emelkedését. S?t, a foglalkoztatottság mértéke kifejezetten szenved a szolgáltatószektor limitált befogadóképességét?l.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány