Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Németország új szövetségese
Deutschlands neuer Verbündeter
Von Mark Schieritz
Financial Times Deutschland, 1. Oktober 2007


Franciaország külpolitikai szerepvállalása az utóbbi id?ben megnövekedett. Nicolas Sarkozy nem rejti véka alá, hogy a nemzetközi színtéren fontos szerepet szán hazájának. Ezt a célt szolgálta az is, amit az elnök a francia diplomácia nagy sikereként könyvelt el, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) elnökének a korábbi francia pénzügyminisztert, Dominique Strauss-Kahnt választották meg.

Strauss-Kahnt cseh ellenfele, Josef Tosovsky ellenében választották meg a szervezet fejének New Yorkban. November 1-jén lép hivatalba, miután el?dje, Rodrigo de Rato a nyáron bejelentette lemondását. Dominique Strauss-Kahn egyébként a nemzetközi pénzügyek elismert szakembere, bár Berlinben, Madridban és Rómában nem nézték jó szemmel megválasztását, mondván, Franciaország már így is domináns szerepet játszik több nemzetközi szervezetben. A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) élén francia elnök áll, francia az Európai Központi Bank vezet?je, valamint az Európai Fejlesztési Bank elnöke is. Sokan azt várják Strauss-Kahntól, hogy Európa érdekeit hangsúlyosabban fogja képviselni nemzetközi téren.

A német és francia törekvések, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszert átláthatóbbá tegyék, most talán új lendületet vesznek, bár az Egyesült Államok és Nagy-Britannia ellenez minden ilyen kezdeményezést. Egy stabil pénzügyi rendszer az egész világ számára el?nyökkel jár, a gazdasági növekedést élénkíti, valamint a foglalkoztatottságot. Azt is várják Strauss-Kahntól, hogy végrehajtja az IMF reformját. Ugyanis egyre több ország, els?sorban Ázsiában saját szakállára halmoz fel valutatartalékokat, az IMF segítsége nélkül. A szavazati arányokat is meg kellene változtatni, mert sok tagállam aránytalanul magas, vagy alacsony szavazati rátával rendelkezik. Rato alatt már elkezdték ennek megreformálását, de egyik állam sem szívesen mond le szavazati arányáról. Egyes feltörekv? országok, mint Brazília, vagy Dél-Afrika viszont jogosan folyamodik magasabb szavazati arányért.

A G7 elvárásai szerint Strauss-Kahn nagy hangsúlyt fektet a szegénység leküzdésére is. Késlekedés nélkül végrehajtja a reformokat, közölte megválasztása után. Megválasztása el?tt, egyfajta kampányúton vett részt az IMF tagállamokban, és Afrikában nagy örömet okozott azzal, hogy szóba hozta a fejlesztési támogatások kérdését. A jegybankok azonban szkepszissel fogadják kijelentéseit. A Német Szövetségi Bank szerint az IMF feladata nem a fejlesztési támogatások kiosztása, sokkal inkább a globális pénzügyi rendszer stabilizálása.

További kérdés még, hogy Strauss-Kahn hogyan viselkedik majd a valutaátváltási arányok kérdésében. Az amerikaiak javasolják, hogy az IMF szigorúbban ellen?rizze tagállamai valutáit. Németország elveti ezt a tervet. A központi bankokban abban reménykednek, hogy ebben a kérdésben a volt francia pénzügyminiszter nem elnöke el?írásait követi.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány