Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Enyhe hitelpiacok: nincs recesszió
If Credit Markets Thaw, Recession Is Unlikely
By James C. Cooper
Business Week, September 10, 2007


Nehéz megállapítani merre tart az ember, ha inog a talaj a lába alatt. Valami hasonlót érezhetnek a közgazdászok napjainkban. A kilátások rosszak, azt azonban mindaddig nem lehet megmondani, hogy mennyire rosszak, amíg a pénzügyi piacok le nem nyugszanak. A Federal Reserve döntései némi csitulást hoztak, de a befektet?k még mindig a sötétben tapogatóznak – f?leg a jelzáloghitelhez köt?d? kintlév?ségekkel rendelkez?k. Ahhoz, hogy felmérjük, hogy a válság milyen hatással lesz a gazdaságra, fontos két f? alkotóelemét megértenünk: a rövid távú likviditási válságot, és a hitelpiacok hosszú távú szigorodását, mely els?sorban a jelzálogpiacon lesz majd érzékelhet?. A likviditási válság azért lépett fel, mert a hitelek hirtelen drágultak meg, mely folyamatot ráadásul a piacok augusztus közepi befagyásától való félelem kísért.

Jelenleg a rövid távú válság kezelése a Fed els?dleges feladata. Ha ugyanis a piacok nem nyugszanak meg, a recesszió könnyen reálgazdasági problémává léphet el?. Az eddigi jelek bizakodásra adnak okot. Ha a Fednek sikerül kezelnie a likviditási gondokat, és a piacok lenyugszanak – ami azért jelenleg még nem olyan kézenfekv? –, akkor a gazdasági kilátások a hitelpiac hosszú távú sz?külésének trendjeit?l függnek. Ez pedig egyenl?tlen mértékben érzékelteti hatását az egyes részpiacokon. A befektet?k kockázatérzékenységének megváltozása persze leginkább az ingatlanpiacokat érinti majd. A lakáseladások ütemének lanyhulása pedig nagyobb terhet fog jelenteni a gazdaság egészének növekedése számára, mint azzal augusztus el?tt számolhattunk. Az elmúlt évben a lanyhább ingatlanpiac negyedévente átlagosan 0,9 százalékponttal csökkentette a GDP növekedésének ütemét, azonban folyamatosan csökken? mértékben. Most viszont ismét számolhatunk azzal, hogy 2008 jelent?s részében e teher ismét nyomja majd az amerikai gazdaságot. Az eladatlan lakások készleteinek növekedése pedig még lejjebb nyomja az ingatlanárakat.

Számolni kell azzal is, hogy a vállalatok és a fogyasztók hitelfelvételi lehet?ségei sz?külnek, de legalábbis nehezebbé válnak. Ennek köszönhet?en várhatóan mindkét szegmensben csökken a fogyasztás, viszont semmiképp sem drámai mértékben. Ami a vállalati szektort illeti, ott az elmúlt id?szakban történelmi magabiztosság és b?vülési kedv volt érzékelhet?. A piacok forrongásával várhatóan egyes beszerzéseknél átütemezésekre kerül sor, és az expanziós tervek is kitolódnak. A tavalyi meglep?en magas bevételekkel és egészséges mérlegszerkezettel a hátuk mögött a vállalatok bizakodva nézhetnek 2007 második féléve felé.

Az igazi aggályok inkább azzal kapcsolatosak, hogy a hitelpiac sz?külése miként hat a magánszektor fogyasztására. Mint ahogyan az várható volt, augusztus folyamán a háztartások visszafogták kiadásaikat, a fogyasztói kedv ingadozása még mindig nem hagyta el a Katrina hurrikán tombolása óta meglév? sávot. Eddig sem a lanyha ingatlanpiac, sem a megszaladó üzemanyagárak nem voltak komoly hatással a magánszektor fogyasztásaira, ami az er?s munkaer?piacnak tudható be, mely képes fenntartani az egészséges jövedelemszintet a lakosság körében. A hitelfelvétel megnehezülése újabb teszt lesz a fentiek sorában. A következmények ez esetben is sokban függnek majd a munkaer?-piaci trendekt?l. Itt pedig kedvez? jelnek mutatkozik, hogy a magánjövedelmek 84 százaléka a szolgáltatói szektorból származik. Ennek hitelpiacoknak való kitettsége viszont a legkisebb. Továbbá az üzemanyagárak is 47 centtel estek május óta, ami szintén pótlólagos vásárlóer?t jelent a fogyasztók számára.

Így bár rendkívül szoros az összefonódás a hitelpiacok és az egyes gazdasági szektorok között, minden jel arra utal, hogy ha a Wall Streetnek sikerül megvetnie a lábát, a gazdaság egészséges fejl?dését komoly veszély nem fenyegeti.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány