Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Támogatás vagy hitel
Grants Versus Loans
WP/04/161
By Titi Cordella and Hulya Ulku
IMF Working Paper, September 2004


2001 júliusában George W. Bush amerikai elnök helyesl?leg lépett fel az ún. Meltzer Bizottság azon javaslata mellett, amely szerint a Világbank és más nemzetközi fejlesztési intézmények az általuk nyújtott hitelek 50%-át a jöv?ben immár vissza nem térítend? adományként utalják a rászoruló országoknak. Az Egyesült Államok kincstári államtitkára, Paul O’Neill szerint a „több adomány – kevesebb kölcsön” filozófia magában a Világbankot létrehozó hitvallásban rejlik, amely a szegénység elleni küzdelmet tekinti els?dleges céljának.

Fenti javaslat széles kör? egyet nem értést eredményezett az Egyesült Államok és az európai donorországok között. Az Egyesült Királyság nemzetközi fejlesztésért felel?s minisztere egyenesen ?rültnek nevezte a tervet, mert véleménye szerint a szegénység felszámolásához pontosan a kiszámítható és visszafizetend? hitelek járulnak hozzá leginkább. Márpedig ha a nemzetközi és helyi döntéshozók politikai megfontolásból helyezik rivaldafénybe az adománykölcsön vitát, akkor a legkevésbé sem veszik figyelembe a gazdasági szempontokat.

Fenti esetben számos fontos kérdés elt?nik a süllyeszt?ben. Például, hogy a sikeres fejlesztés és fejl?dés szempontjából számít-e, s ha igen, milyen módon a nyújtott adomány vagy hitel típusa? Mennyire kell el?vigyázatosnak lenniük a kompromisszumokat köt? donorországoknak? Az adomány-hitel csomagokban figyelembe kell-e venni, s ha igen, hogyan és milyen mértékben az igénybe vev? ország karakterét? A felvev? országok esetleges jó politikáit szükséges-e adományokkal vagy hitellehet?ségekkel jutalmazni?

Kutatásaink eredményei kétséget kizáróan azt bizonyítják, hogy a nemzetközi fejlesztési folyamat mindenkori gazdaságpolitikája f?szerepet játszik az adomány-kölcsön vita kimenetelében. A legfontosabb annak a megértése, hogy a kérdésre nincs fekete-fehéren érzékeltethet? jó és rossz válasz; ezzel szemben nélkülözhetetlenek a széles kör? kompromisszumok. Ezekkel lehetséges ugyanis olyan modellt felállítanunk, amely tesztelhet? és világos eredményekkel szolgálhat a jöv?ben.

Kutatásunk legfontosabb eredménye az, hogy az adomány-kölcsön összehasonlításának csak abban az esetben van értelme, amennyiben a fejlesztési hozzájárulások összege rögzítve van. Ez máris egy alapvet? kompromisszumot tesz szükségessé: amennyiben a több kedvezmény több visszafizetési kötelezettséget is jelent, de jelenti ugyanakkor azt is, hogy a donorországok által a felvev? országoknak felajánlható források számát csökkentjük. További megkerülhetetlen eredménye kutatásainknak az, hogy az adományoknak és a hiteleknek a lehet? legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük az adott felvev? ország sajátosságait.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány