Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Veszélyben a cégfúziók Európában?
European Mergers and Acquisitions At Risk?
By Mark Scott
Business Week, August 21, 2007


Amint az Egyesült Államokban kitört hitelpiaci válság hatásai továbbgy?r?znek az Atlanti-óceán mindkét partján, az európai vállalategyesülések lendülete komoly sérülést szenvedhet. Számos, korábban visszavonhatatlannak hitt dollármilliárdos ügylet futott zátonyra, vagy került parkolópályára, miközben a vállalatok és a kockázatit?ke-társaságok egyaránt átértékelik jöv?beni vállalatfelvásárlási stratégiájukat.

Elmúltak a napok, melyek a rendkívül kedvez? hitelfelvételi lehet?ségek és a b?séges készpénzkészletek hátán Európát az els? helyre emelték a világ vállalatfelvásárlásainak és egyesüléseinek térképén. A kockázatit?ke-társaságok hitelb?l finanszírozott kivásárlási ügyletei önmagukban 240 milliárd dolláros összesített értéket mutattak, ami 41 százalékos növekedés a 2005-ös adatokhoz képest. 2007 els? felében pedig az akvizíciós vállalatok és kockázatit?ke-társaságok által együttesen lefedett értéke elérte a rekordnak számító 1,19 billió dollárt, áll a Delogic kimutatásában. Ahhoz, hogy az eddig már bejelentett akvizíciók teljesülhessenek, a felvásárlóknak összesen több mint 150 milliárd dollár áttételes hitelt kell felhajtaniuk. A hitelpiaci válság után azonban a bankok és más pénzintézetek jelent?s mértékben szorítottak hitelezési politikájukon, így nem is biztos, hogy sok vásárlóhoz eljut a kívánt t?kemennyiség, elhalasztva vagy meghiúsítva ezzel a tranzakciókat.

Az els? int? jelek július 25-én mutatkoztak, amikor is az els? osztályúnak tartott kockázatit?ke-társaság, a Kohlberg Kravis Roberts képtelen volt felhajtani a brit gyógyszeripari óriás, az Alliance Boots tervezett felvásárlásához szükséges 10 milliárd dolláros hitelt. Majd két nappal kés?bb az élelmiszer- és üdít?italgyártó Cadbury Schweppes az amerikai hitelpiacok extrém mérték? volatilitása miatt kénytelen volt visszalépni amerikai üdít?forgalmazó részlegének márciusban beharangozott értékesítését?l. A két cég döntése jól példázza a piacokat jelenleg uraló hangulatot. Még a jelenlegi bizonytalan körülmények között is teljesülnek azok az ügyletek, melyek finanszírozására a készletek már megvannak, vagy melyek célvállalatainak piaci vonzereje megkérd?jelezhetetlen. Az elemz?k épp ez utóbbi miatt vélik úgy, hogy az Alliance Boots-ügylet végbemegy.

Viszont már komolyabb aggályok merülhetnek fel ott, ahol a kivásárlás tárgya nem olyan vonzó, vagy ahol a tranzakció kivitelezéséhez szükséges pénzt még el? kell teremteni. A kockázatit?ke-társaságok szemében épp a bizonytalan kilátások teszik kevésbé értékessé a Cadbury tengerentúli üdít?részlegeit – még annak ellenére is, hogy olyan, a piacon elismert termékek viszik a cég zászlaját a tengerentúlon, mint a Dr. Pepper, a 7 Up, vagy a Snapple.

A legnagyobb kérd?jelek mégis a világsajtót hónapok óta uraló holland bank, az ABN Amro felvásárlása kapcsán merülnek fel. A cégcsoportért az els? számú jelentkez? a londoni Barclays volt, amely 91 milliárd dollárt ajánlott, melynek 63 százalékát részvények tennék ki. Ugyanakkor a Royal Bank of Scotland és a Fortis nevével fémjelzett konzorcium kés?bb már 95,9 dollárt ajánlott, 93 százalékát készpénzben. Így nekik 11,9, illetve 17,5 milliárd dollárt kell a kés?bbiekben felhajtaniuk, hogy finanszírozni tudják az ügyletet. A jelenlegi környezetben vajmi kevés esélyük lesz minderre.

Más felvásárlások viszont minden bizonnyal töretlenül haladnak majd el?re. Elemz?k szerint a Rio Tinto bányászati nagyvállalat már rendelkezik az Alcan, a kanadai alumíniumvállalat megvásárlásához szükséges 38 milliárd dollár nagy részével. Az ehhez hasonló, szilárd alapokon nyugvó, a részvényesek számára biztos hozammal kecsegtet? vállalategyesülések nem lesznek oly nagymértékben érintettek. De ugyanez vonatkozik a spanyol és francia tulajdonban lév? Altidas Imperial Tobacco által történ? megvásárlására is. Emellett minden bizonnyal azon kockázatit?ke-társaságok által meghirdetett akvizíciók is teljesülnek majd, melyek pénzügyi hátterét már az amerikai másodlagos hitelpiacok összeomlása el?tt biztosították.

A jelenlegi korrekció azáltal, hogy a szerepl?ket az ügyletek gazdasági értékének újraértékelésére készteti, nagyban segít elválasztani a búzát az ocsútól. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a piaci szárnyalásának hosszú hónapjai után a józan ész ismét elfoglalja az ?t megillet? helyet a piacon. A vállalatfelvásárlások és egyesülések újabb rohama el?tt el?ször az elintézetlen ügyeket kell megoldani Európában.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány