Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A világgazdaság ellenáll a t?zsdeválságnak
Weltwirtschaft trotzt Hypothekenkrise
Von Guido Bohsem
Financial Times Deutschland, 6. September 2007


A t?zsdei válság ellenére a világgazdaság szárnyal. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi gazdasági jelentésében a globális növekedési el?rejelzést a korábbiakhoz képest tovább emelte. Az Egyesült Államokban ennek ellenére nem ilyen rózsás a helyzet.

A közgazdászok a világgazdaság GDP növekedését 2007-re 5,3%-osra becsülik, ez 0,1%-kal több mint a júliusban becsült érték. A következ? évi növekedés szintjét változatlanul 5,2%-ra taksálják. Az IMF szerint az áruk és szolgáltatások világméret? kereskedelmének volumene szintén töretlen ütemben növekszik majd, 2007-ben 7,1, 2008-ban 7,4%-kal. Ezek az eredmények az augusztus végi adatokon alapulnak, tehát az október közepén megjelen? World Economic Outlooks még tartalmazhat változtatásokat. Az el?rejelzés azért okozott meglepetést, mert az értékpapírpiacokon az utóbbi hetekben tapasztalt óriási árfolyamesések következtében más eredményt várt az üzleti világ. Egy héttel a prognózis nyilvánosságra hozatala el?tt még maga az IMF vezérigazgatója, Rodrigo de Rato is úgy vélte, a t?zsdéken tapasztalható turbulenciák miatt a növekedési ráta el?reláthatólag csökkenni fog. Ezt els?sorban Amerikára, az eurózónára és Japánra értette. Pontosabb becsléseket akkor lehet majd adni, ha a válság teljesen elvonult.

Tény azonban, hogy az IMF közgazdászai az Egyesült Államok gazdasági növekedése tekintetében már sokkal óvatosabbak. Folyó évre az el?rejelzést 0,1 százalékponttal 1,9%-ra módosították, míg a 2008-as el?rejelzés 2,8%-os növekedésr?l szól. Japán esetében is hasonló kiigazítást eszközöltek a szakemberek, amennyiben 2,5%-ra mérsékelték az idei növekedés ütemét, és 2008-ra is csupán 2%-ot várnak. Az Európai Unióval kapcsolatos gazdasági növekedéselvárások az IMF közgazdászai szerint nem változtak, 2007-re 2,6%-os, 2008-ra 2,5% a prognózis. Németország esetében sem változott a helyzet július óta, akkor 2,6%-os növekedést jósoltak 2007-re és 2,4%-osat jöv?re. Kínával kapcsolatban egy sokkal optimistább becslést fogalmazott meg a Valutaalap. Ott a GDP idei növekedését 11,5%-ra becsülték, ez 0,3 százalékponttal több, mint a júliusi prognózis. A növekedési elvárásokat Oroszország (2007 – 7%, 2008 – 6,8%) és India (2007 – 9%, 2008 – 8,4 %) tekintetében változatlanul hagyták az el?z? hónaphoz képest.

Az eladósodottság mértékét az IMF Németországra vetítve továbbra is igen aggasztónak találja, jóval pesszimistábban festi le, mint maga a szövetségi kormány. Mialatt Steinbrück (SPD) pénzügyminiszter jöv?re többlettel számol mind szövetségi, mind tartományi, mind pedig települési szinten, addig a Valutaalap továbbra is a deficitb?l indul ki. Ez utóbbi az IMF szerint a GDP 0,7%-át teszi ki, vagyis 0,3%-kal többet, mint amit júliusra jövendöltek. A hosszú távú el?rejelzésekben sem ért egyet az IMF a német kormánnyal. Míg utóbbi az államháztartás kiegyensúlyozottságával számol az elkövetkezend? években, addig el?bbi 2012-re ismét 0,5%-os hiányt jósol.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány