Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A török középosztály hatalma
Die Macht der Mittelschicht
von Thomas Seibert
Die Zeit, 23. Juli 2007


Recep Tayyip Erdogan miniszterelnök pártja, az AKP egyértelm?en megnyerte a törökországi választásokat. A jöv?ben Erdogan abszolút többséggel a háta mögött kormányozhat. A választás történelmi fordulatként indult és az el?rejelzések beigazolódtak. A törökök döntöttek, a harc eld?lt Ankara körül. A választási gy?zelem még nem jelenti azt, hogy az ország túl tud lépni évszázados bels? ellentétein, viszont az AKP révén erre minden esélye megvan.

Erdogan újdonsült mandátumával a kezében végre megvalósíthatja az el?z? ciklus utolsó szakaszában beharangozott reformtervezetét. Az AKP párttal a török választók a leginkább Európa-barát parlamenti er?t juttatták hatalomra. Bár a lakosság körében egyre inkább n? a szkepticizmus az uniós csatlakozással kapcsolatban, mégis az AKP gy?zelme nyilvánvaló jelzés Brüsszelnek, hogy Ankara a jöv?ben er?teljesebben fogja döngetni az öreg kontinens kapuit. A választási eredmény annak is tükre, hogy bár a gy?ztes párt jobbára vallásos-konzervatív értékeket képvisel szociális kérdésekben, de gazdaságpolitikája és Európa iránti elkötelezettsége alapján joggal nevezhet? reformmozgalomnak. Nem véletlen hát, hogy az ország túlnyomó hányada mögötte áll. A választások történeti jelent?sége abban áll, hogy végérvényesen megtörtént a Kemal Atatürk nevével fémjelzett százesztend?s múltra visszatekint? elit leváltása, a hatalom új birtokosa az anatóliai középosztályból került ki.

A hajdani büszke, szekularizált elit képvisel?i a választásokat megel?z? hónapokban azzal riogatták a lakosságot, hogy Erdogannal a szultanátussal együtt háttérbe szorított széls?séges iszlámista irányzat ismét felszínre kerül. A lakosság nagy része azonban ezt vajmi kevéssé hitte el. Ezzel a választással Törökországnak soha vissza nem tér? alkalma nyílik egy újfajta állammodell bevezetésére, amely a mai kulturális konfliktusokkal terhelt világpolitikában igen fontos szerepet kaphat, nevezetesen a nyugati demokrácia vívmányai és az iszlám tradíciók életképes összefonódására, mely emellett még jólétet is teremt az országban. Ez lesz Erdogan f? feladata az elkövetkezend? években. Meg kell mutatnia saját polgárainak és a nyugatnak is, hogy az iszlámmal átitatott török önmegvalósítást szorgalmazó politikája túlmutat az els? ciklusán és képes lesz az ország lakosságának életszínvonalát emelni, és emellett a társadalmon belüli ellentéteket feloldani, karöltve az alapvet? emberi jogok hangsúlyosabb figyelembevételével. Az els? vizsgája ennek a reformpolitikának az elnökválasztás lesz. Már a parlamenti választások el?tt bejelentette Erdogan, hogy ezúttal sokkal kompromisszumképesebb lesz, mint volt év elején, amikor jelöltjét, Abdullah Gül külügyminisztert az országgy?lésben saját pártja többségével akarta elnöknek választani. Minden azon múlik, hogy most valóban tartja-e a szavát és együttm?ködik a parlamentben ül? többi párttal is, nem pedig ismét a hátát mutatja a lakosságnak, ahogy tette tavasszal.

Nem csak ebben áll Törökország történelmi esélye. A kilencvenes évek eleje óta most ülnek el?ször újra olyan kurd nemzetiség? képvisel?k az ankarai parlamentben, akik valóban saját népük érdekében lépnek fel. Az ? jelenlétük ismét megteremti a lehet?séget a párbeszéd folytatására a török állam és kurd kisebbsége között. Ez a fajta bizalomépítés azonban könnyen kudarcba fulladhat, mivel a kurdok mellett a széls?séges nacionalista MHP is bejutott a parlamentbe. Ez utóbbi párt pedig elutasít mindenfajta megegyezést a kurd nemzettel. Mindkét pártot a török választópolgárok juttatták be az országgy?lésbe. Nagyon fontos, hogy a népképviselet tükrözze az országban fellelhet? sokszín?séget és nézetkülönbségeket, és lehet?ség nyíljon azok békés körülmények közötti megtárgyalására. A törökök választott képvisel?in múlik, hogyan használják ki e lehet?séget.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány