Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Tervek Kína min?ségi el?retörésére
China Rushes Upmarket
By Chi-Chu Tschang
Business Week, September 17, 2007


Kína sokáig büszkén viselte magán a világ m?helye titulust. A munkaintenzív olcsó termékek kivitele hátán a világ vezet? exporthatalmává n?tte ki magát, ami sokat nyomott a latba abban, hogy Kína az elmúlt három évtizedben 10 százalékos átlagos éves növekedési ütemet tudhatott magáénak. Mostanra már felismerték Pekingben, hogy e stratégiának megvannak a maga hátulüt?i. A szárazföldet elhagyó olcsó áruk dömpingje ugyanis könnyen nemtetszést válthat ki a világ más részein mindennel szemben, ami „Made in China”. Így Washingtontól sem teljesen idegen a gondolat, hogy kereskedelmi szankciókat vezessen be a kínai árukkal szemben.

Ezen ellentmondások mostanra oly mértékben megértek, hogy stratégiai változtatásra sarkallták a pekingi vezet?ket. Kína technokratái intézkedéseket helyeztek kilátásba, melyek célja jelent?s mértékben megváltoztatni az export arculatát. Az egyes intézkedések magukban nem t?nnének oly nagy jelent?ség?nek, összességében azonban stratégiai változás letéteményesei – így a magas hozzáadott értékkel bíró, kifinomult elektronikai és gépipari termékek gyártásának. Emellett ösztönözni kívánják a hazai vállalatokat, hogy ne csupán a transznacionális vállalatok számára termeljenek, hanem sokkal inkább saját fejlesztés? termékekkel és szabadalmakkal, saját márkával lépjenek a piacra. A várt eredmény: tisztább környezet, jobban megfizetett munkások és a kínai termékek nagyobb megbecsültsége.

Mindez nem egy szemvillanás alatt megy végbe. A kormánynak azonban megvannak a módszerei, hogy a vonakodó vállatokat beállítsa a sorba. Peking az elmúlt 12 hónapban 2 alkalommal csökkentette az exporttámogatást, és eltörölte a 17 százalékos áfa-visszatérítést 2800 alacsony min?ség? terméktípusra. „E változás arra ösztönzi a vállalatokat, hogy magasabb technológiát igényl? termékeket állítsanak el?” – véli a gazdasági minisztérium vezet?je, Wang Csin-hua. Emellett a munkaszerz?déseket szabályozó törvényi el?írások felülvizsgálatával valószín?leg elérik az átlagos bérszínvonal emelkedését. Ezáltal az olyan alacsony hozzáadott értékkel dolgozó üzemeket, mint a cip?gyárakat, rá tudják kényszeríteni, hogy vagy kifinomultabb technológiát alkalmazzanak, vagy újabb délkelet-ázsiai országba helyezzék ki termelésüket.

Kína továbbá a környezetvédelmi el?írások szigorítását is tervezi, ami nagyban csökkentheti az ország vonzerejét az acél-, szén- és cementiparban érdekelt cégek szemében. „A környezeti hatások minimalizálása a politikai stabilitás egyik tényez?je lett az ország egyes részeiben” – mondja Michael Kurtz, a Bear Stearns közgazdásza. Minél gyorsabban haladja meg Kína a környezetkárosító iparágakat, „annál biztosabb, hogy a gazdasági növekedés politikai hozamokkal is párosul a vezet?ség számára”. A gazdasági átalakítás a nemzetközi vállalatokra is hatással lesz. Kína jöv?re a külföldi vállalatoknak ígért adómentességek mindegyikét fel kívánja számolni. Az új stratégia jeleként az adóügyi ösztönz?k továbbra is megmaradnak az elektronikai szektorban, valamint a környezetbarát technológiát alkalmazó vállalatok körében.

A reformon keresztül csak egy olyan folyamatot fognak felgyorsítani, melyet a piaci er?k önmagukban is elértek volna. A yuan az elmúlt 2 évben 9,4 százalékkal er?södött a dollárral szemben, ami nem elég ahhoz, hogy megfeleljen Washington elvárásainak, ahhoz azonban elég, hogy számottev? részt szakítson ki az export?rök profitjából. Emellett az alacsony szakképzettséget igényl? ágazatokban egyre er?sebb versennyel kell szembenézni más országokkal a térségb?l.

Az elemz?k szerint azáltal, hogy Kína exportmixe egyre nagyobb mértékben távolodik el az olcsó gyáripari szektortól, az ország fejl?désének új szakaszához közelít. Kína például nemrégiben vált ipari gépek nettó export?révé. Ma a Zenhua Port Machinery Co. daruit használják a világ kiköt?inek felében. A csúcstechnikát alkalmazó gépek kivitele 29 százalékot tett ki az ország összesített exportjában, ami a 2000-es 15 százalékhoz képes számottev? el?relépés. Néhány Kína-szakért? úgy véli, hogy mindez bizonyítékul szolgál arra, hogy Kína jó úton halad, hogy a következ? Japán vagy Dél-Korea lehessen. De ne várjuk, hogy az Egyesült Államok mindehhez mosolyog majd.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány