Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Sarko bemutatta gazdaságpolitikájának második ütemét
Nicolas Sarkozy présente le deuxieme volet de sa politique économique au Medef
Le Monde, le 30 aout 2007


Nicolas Sarkozy augusztus 30-án a Medef munkaadói tömörülés nyári egyetemén tartott beszédében ismertette gazdaságpolitikai programjának második ütemben bevezetni tervezett lépéseit. A francia elnök bejelentette, hogy kívánatosnak tartaná a két francia vállalatóriás, a Suez és a Gaz de France közötti fúziót, melynek eredményeképpen az európai piac méreteire szabott, versenyképes energetikai vállalat jönne létre, melyben az állam továbbra is részesedéssel bírna. Ehhez a Sueznek valószín?leg profiltisztításon kell átesnie, hogy megszabadulván egyéb, például környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeit?l, teljesen a gáz- és villamosáram-szektornak szentelje magát.

Sarkozy továbbra sem tett le arról, hogy „megregulázza” az Európai Központi Bankot (EKB), mellyel egyébként már az elnökválasztási kampány során számos összet?zése volt. Az elnök érvelése szerint ez EKB – épp azért, mert független intézmény – nem utasíthatja el elvb?l, hogy bizonyos témakörökr?l, mint az euró „kívánatos” árfolyama, vitát folytassanak. Európai síkon Franciaország nem zárkózik el a közös agrárpolitika (KAP) reformjától sem, s?t az elnök a francia agrárszervezetekkel folytatott megbeszélései alapján maga áll majd a KAP reformjának élére, amikor országa átveszi az Európai Unió soros elnökségét 2008. július 1-jén.

Sarkozy azt is megígérte, hogy sokkal tovább megy a verseny terén, hogy ezzel elérje a fogyasztási árak csökkenését, különösen a mez?gazdasági termékek esetében. Az elnök többször is szembeállította egymással egyfel?l a háztartásokat és vállalkozásokat, másfel?l a pénzügyi spekulánsokat és „ragadozókat”. A pénzügyi spekulánsokéval szemben a termel?k, a feltalálók, az új értéket teremt?k kapitalizmusát látja kívánatosnak, s ezért szerinte az államnak sokkal er?teljesebben kell támogatnia a kis- és közepes vállalkozásokat, amerikai módi szerint részesedést biztosítani számukra a közbeszerzések piacán, valamint el?segítenie ezen vállalatok külföldi piacszerzését. Ezzel összefüggésben az elnök bejelentette, hogy az állam a jöv?ben jobban támogatja a vállalati K+F-et, különböz? adókedvezményeken keresztül.

Az államf? szerint össze kell vonni a Franciaországban tevékenyked? két különálló munkaközvetít? intézményt, hogy hatékonyabbá tegyék a munkakeresést. Komoly szankciókat kell bevezetni azon munkakeres?k ellen, akik a végzettségüknek megfelel? ajánlatokat többször is visszautasítják, el?nyben részesítve a munkanélküli segélyt. A munka értékének helyreállítása továbbra is Sarkozy politikájának középpontjában áll, s ezért az elnök tovább kíván menni a 35 órás munkahét felpuhításában. Szerinte végleg le kell számolni a „munka végének” ideologikus eszméjével, és végre helyreállítani a franciák munkába vetett bizalmát, újabb munkahelyeket teremteni. Végül az államf? folytatni kívánja az állam reformját, a köztisztvisel?k és közalkalmazottak létszámának ésszer? leépítését.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány