Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Egy ellen?rzött európai bevándorlási politikáért
Pour une immigration maîtrisée en Europe
Patrick Gaubert
Le Monde, 22 aout 2007


Európa sajátos helyzettel áll szemben: míg egyes országok határaik megnyitását tervezik – így például Hollandia, ahol nemrég a 2001 el?tt érkezett illegális bevándorlók, mintegy 30 ezer ember részesült „általános amnesztiában” –, addig mások, mint a családegyesítést jelent?sen megszigorító Franciaország, azok szigorúbb ?rizetét tartják kívánatosnak. Ez a bevándorlásügyi kakofónia már nem tartható sokáig, s Európának a szakért?k többsége szerint összehangolt, egységes és közösségi dimenziójú bevándorlási politikát kell kialakítania.

Az Európai Parlament ezért az utóbbi években komolyan foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, s els? lépésként a helyzetfelmérést hajtotta végre. Így számos európai parlamenti képvisel? ellátogatott Máltára, Lampedusára, Ceutába vagy Melillába, tehát azokra a kritikus helyekre, melyek Európának a bevándorlás kezelésére való képtelenségének szimbólumaivá váltak. A fiatal bevándorlókkal folytatott beszélgetések során kellett rádöbbenniük, hogy el?bbiek abban a hitben hagyják el hazájukat, s kelnek életüket kockáztatva útra, hogy Európában tárt karokkal, munkával és lakással várják ?ket. Az embercsempészek által félrevezetett, kínkeserves utazás eredményeként partot ér? bevándorlókat aztán már gyakorlatilag lehetetlen meggy?zni ennek ellenkez?jér?l.

Mi hát a megoldás? Az Európai Parlamentben Patrick Gaubert vezetésével készült jelentés több lehetséges megoldási javaslattal szolgál három alapvet? témakörben: az illegális bevándorlás, a legális bevándorlás és integráció, valamint az együttes fejlesztés ügyében. Ami az els? témakört illeti, el?ször is er?teljesebb fellépésre van szükség a feketemunka ellen. Csak komoly szankciók képesek elriasztani a lelkiismeretlen munkaadókat attól, hogy törvénytelenül alkalmazzanak valakit. Másrészt meg kell er?síteni az Európa küls? határainak védelmével megbízott Frontex ügynökséget, hogy az a rendelkezésre álló logisztikai és pénzügyi eszközök segítségével hatékonyan megakadályozhassa, hogy az illegális bevándorlók egyáltalán útnak indulhassanak.

Ami a törvényes bevándorlást és az integrációt illeti, itt három intézkedés t?nik szükségesnek. El?ször is, a családegyesítést bizonyos ésszer? feltételekhez kell kötni, hiszen nem tételezhet? fel, hogy egy minimálbérb?l él? szül? képes lesz eltartani népes családját. A családegyesítés feltételéül kell tehát szabni olyan életkörülmények fennállását, melyek a család normális színvonalú eltartásához elengedhetetlenek. Másodszor, lehet?vé kell tenni a legálisan érkez?k számára, hogy könnyebben mozoghassanak az Unió területén. Ösztönözni kell ugyanakkor az ún. cirkuláris bevándorlást is, ami lehet?vé tenné a munkavállaló kibocsátó és fogadó ország közötti rendszeres közlekedését, megakadályozva egyben a szegény déli országok egyik legnagyobb problémáját, az agyelszívást. Végül a sikeres integráció elengedhetetlen feltétele, hogy a bevándorló és családja beszélje az adott állam nyelvét, hiszen e nélkül sem a képzésben, sem a munkaer?piacon nem képes boldogulni. Ezen intézkedések tükrözik egyben azt a kett?s logikát, miszerint a sikeres bevándorlás nemcsak a fogadó állam, hanem a bevándorló egyén részér?l is kötelezettségek és jogok összessége.

A kezelhet? bevándorlási politika harmadik pillére az együttes fejlesztés, vagyis a harmadik országoknak nyújtott támogatás, mely különböz? formákat ölthet. Nyilvánvalóan fontos a kibocsátó vagy tranzitországok hatóságainak meger?sítése annak érdekében, hogy az illegális bevándorlás ellen hatékonyabban legyenek képesek fellépni. Másrészt helyi projektek felkarolásával, az oktatási és munkavállalási körülmények javításával kell vonzóbbá tenni az otthon maradást. Végül olyan európai delegációkat kell telepíteni a harmadik országokba, melyek átfogó tájékoztatást adnak a legális bevándorlás körülményeir?l, és eloszlatják a tévképzeteket. Az ellen?rzött és kezelhet? bevándorlás a szerz? szerint csak európai keretek között képzelhet? el.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány