Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Homályos washingtoni matematika
Fuzzy Bush Math
By Allan Sloan
Fortune, September 4, 2007


A következ? hónapban nagy ünneplés övezi majd az idei költségvetési mérlegszámok bejelentését. A Kincstár számításai szerint ugyanis a szeptember 30-án véget ér? költségvetési év hiánya 158 milliárd dollárra csökkent. Ez pedig 90 milliárd dollárral kevesebb, mint a tavalyi, így valószín?leg mind a Fehér Ház, mind a Kincstár igyekszik majd saját érdemének feltüntetni a sikert. Az adatokban azonban van némi turpisság, ami a Washingtonban alkalmazott sajátos számviteli szabályoknak tudható be. E nélkül, az általános alapelveket használva, a deficit ugyanis csaknem két és félszerese lenne a kommunikált adatnak.

Hogy miért fontos ezt tisztázni? Egyrészt az emberben alapvet?en meglév? igazságérzet kielégítése végett, de leginkább azért, mert a jelenlegi pénzpiaci forrongások hatására várhatóan növekszik majd az állampapírok vonzereje a befektet?k szemében, így fontos, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Ami azt illeti, ha egy amerikai t?zsdei vállalat a washingtoni módszert alkalmazná könyvei elkészítésekor, minden bizonnyal azonnal meggy?lne a baja az amerikai t?zsdefelügyelettel. De ez Washington, amely sajátos könyvelési módszereket alkalmaz, legyen bármelyik párt is hatalmon. A deficit kedvez?bb színben való feltüntetése a mindenkor hatalmon lév?k elemi érdeke, legyenek azok a mai „kölcsön veszünk és elköltjük”, vagy a korábbi „adót emelünk és azt költjük el” csapat tagjai.

Hogyan is m?ködik mindez? A társadalombiztosítás például 78 milliárd dollárral többet igényel, mint amennyit az államadókból és járulékokból össze tud kaparni. Így a hiányzó összegekért Washington a Letéti Alaphoz fordul, mely tételek nem szerepelnek a f?könyvben. Azaz ez a 78 milliárd dollár nem szerepel a hiányszámokban. Továbbá a Kincstár 108 milliárd dolláros kamattal tartozik a Letéti Alap 2,2 billió dollár érték? államkötvényeiért. Ezért Washington szintén nem készpénzzel fizet. A fenti két tételt hozzáadva a hivatalos hiányhoz, már rögtön 344 milliárd dollárnál tartunk.

Az általunk látott hivatalos deficit azt mutatja, hogy Uncle Sam mennyivel kevesebb pénzt tud felhajtani, mint amennyit költ. Ez ilyen formában alkalmas arra, hogy a szakért?k megállapítsák, milyen hatással van a deficit a gazdaságra. Azonban ha az állam tényleges vagyoni helyzetét próbáljuk felmérni, akkor más tartozásokkal is számolni kell, mivel azokat is ki kell egyenlíteni egyszer. Attól tartok, hogy a kezdeti jó hírek kedvez?tlen hosszú távú fejlemények elindítói lehetnek, és az állami szféra el fog szakadni a valóságtól. Lehet, hogy a következ? havi hiányszámok kedvez?bbnek t?nnek majd, lehet, hogy az állami kincstárjegyek kereslete magas lesz, mégsem szabad teljesen hitelesnek tekinteni a költségvetési számadatokat.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány