Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Sarko szabadpiaci prominense
Sarkozy’s Free-Market Muscle
By Carol Matlack
Business Week, July 9, 2007


Franciaországban a szabadpiaci kapitalizmus legelszántabb hívei is vonakodva tekintenek az angolszász típusú gazdasági modellre, mely általános vélekedés szerint a munkahelyeket és a közösségi érzést áldozza fel a vállalati profit növelésének oltárán. Ily környezetben rendkívül érdekesnek ígérkezik majd az új pénzügyminiszter, Christine Lagerde politikája, aki hosszú éveket töltött el egy chicagói székhely? ügyvédi irodánál, és talán minden id?k piacot leginkább pártoló politikusa, aki valaha irányíthatta a francia gazdaságot. Kit?n? tárgyalókészsége, és nemzetközi jogászvilágban megszerzett megbecsültsége sokban segítheti Sarkozyt abban, hogy véghezvigye nagyív? reformprogramját.

Lagerde az 1970-es évekt?l ingázik az Egyesült Államok és Franciaország között. Kifogástalan angol tudására a Washington melletti Holton Arms lánykollégiumban tett szert, majd gyakornokoskodott a Kongresszusban. Miután Franciaországban megszerezte a jogi diplomáját, csaknem két évtizeden keresztül foglalkozott vállalati joggal a Baker & McKenzie-nél, melyb?l öt évet a cég amerikai központjának elnökeként töltött el. Majd 2005-ben kereskedelmi miniszterként tért vissza Párizsba.

Lagerde méltósága és könny? stílusa éles kontrasztban áll Sarkozy egyenes, sokszor vonalas stílusával, így nagy segítségére lehet az új elnöknek két legnagyobb célkit?zésében, az állami kiadások visszavágásában, és a gazdaságot gúzsba köt? szabályozások számottev? lazításában. Lagerde minden bizonnyal slankítani fog a pénzügyminisztérium bürokráciáján – amely ma közel 175,000 ezer embert foglalkoztat –, és komoly nyomást fog kifejteni az egész kormányra a költekezés visszaszorítása érdekében. „Kevesek értik úgy a hatékonyság fogalmát Franciaországban, mint ahogyan ? teszi, és azáltal, hogy sokat élt az országon kívül, teljesen más felfogással bír az állam szerepét illet?en” – mondja Marc Touati, a párizsi székhely? gazdasági tanácsadó cég, az ACDE vezet?je.

Lagerde már most egy 15 milliárd eurós adócsökkentési programon dolgozik, melyet még július elején be kíván terjeszteni a parlament elé. A csomag többek között tartalmazza Sarkozy azon tervét, hogy a túlórákat sújtó adóterhek enyhítésével több munkára ösztönözze a lakosságot, de helyet kap benne a jövedelemadó mértékének legmagasabb sávban való mérséklése is. A pénzügyminiszter asszony rendkívül pozitív nemzetközi megítélése pedig nagyban segíthet eloszlatni, vagy legalábbis mérsékelni azokat az aggályokat, melyek a fenti – a tavalyi GDP 2,5 százalékának megfelel? anyagi vonzattal bíró – intézkedések miatt Brüsszel fogalmazhatna meg, tartva az államháztartás hiányának túlzott megugrásától (ti. az eurózóna tagjai számára az állami büdzsé éves deficitjét a Stabilitási és Növekedési Paktum 3 százalékban maximalizálja).

Kétségtelen Lagerde szabadpiac iránti vonzalma. Habár kereskedelemügyi miniszterként keményen kiállt a francia gazdák érdekeinek védelme mellett, a posztot arra is felhasználta, hogy Franciaországot körbeutazva arról gy?zködje az embereket, ne féljenek a gazdasági nyitástól. Nemzetközi színtéren is azt hangoztatta, hogy országa ki akarja használni a globalizációban rejl? lehet?ségeket. Új pozíciójában Lagerde-nek minden bizonnyal kisebb mozgástere lesz. Sarkozy már kampánya alatt is globalizáció-kritikus megjegyzéseket tett. El?re leszögezte, hogy a kormány tagjainak baklövései fölött nem siklik el. Kormányában nincs helye az ellenszegülésnek.

Azonban Lagerde, aki egy 3,400 ügyvédet foglalkoztató irodát vezetett, tapasztalt vezet? és kit?n? csapatjátékos, aki tudja, hogyan érje el, amit akar. A hosszú amerikai évek ellenére nem kritikátlanul Amerika-párti. Ha pedig megfelel?en tud lavírozni új pozíciójában, a sikeres gazdasági reform el?segítése könnyen bekerülhet Lagerde amúgy sem szerény szakmai önéletrajzába.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány