Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Hillary Clinton vezet a demokrata jelöltek között
Hillary Clinton s’impose en tête des prétendants démocrats
Corine Lesnes
Le Monde, le 16 juin 2007


Hat hónappal azután, hogy bejelentette indulási szándékát az elnökválasztáson, Hillary Clinton a demokratajelöltek élére tört, s a legf?bb pártbeli riválisának tartott Barack Obama el?tt is tíz százalékpontos vezetésre tett szert. „Hiába, ez a harmadik elnökválasztási kampánya” – mondják sokan, utalva arra, hogy férje mellett már kétszer is végigcsinálta ezt a procedúrát. És éppen ez az, amit sokan a legnagyobb el?nyének tartanak: a páratlan politikai tapasztalatot. A média pedig, noha interjút nem ad, tele van vele: nemrégiben például két könyv is megjelent róla. S befolyásos híveinek száma csak egyre gyarapszik: Antonio Villaraigosa Los Angeles-i polgármesteren kívül nemrég Steven Spielberg filmrendez? is felsorakozott mögötte.

Míg Obama a fiatalos lendületre és elragadó stílusára épít, addig Clintonné a felhalmozott tapasztalatra és a legjobb elméket felsorakoztató kampánystábjára. Ráadásul szemrebbenés nélkül húz hasznot férje örökségéb?l, mid?n az egykori demokrata elnök mandátuma alatt tett lépésekr?l mint a „mi döntéseinkr?l” beszél. Bejelentése szerint férje nem is maradna szerep nélkül elnökké választása esetén, hiszen Clinton úr utazó nagykövetként tevékenykedhetne „az Egyesült Államok és a világ közötti feszültségek elsimításán”.

Clintonné még a róla kialakult hideg és túlzottan ambiciózus képet is sikerrel igyekszik enyhíteni, mid?n internetes honlapján kampánydal írására buzdítja híveit. S a lelkes segít?knek olyan klipben mond köszönetet, mely nem nélkülözi az öniróniát sem. Hillary el?nye továbbá, hogy kiváló szakért?je az egészségügynek, melynek jelent?sége az iraki háború következtében különösen felértékel?dött. Most azonban óvatosabban bánik kijelentéseivel, mint korábban, s inkább Obamának engedte át azt az 1993-ban még általa tett felvetést, hogy az egészségbiztosítást mindenkire terjesszék ki állampolgári alapon. Hátha ezúttal vetélytársa égeti meg magát.

Az els?számú jelölt egyetlen igazi hátránya, hogy az iraki háború megindítására szavazott, s úgy általában keményvonalasabbnak tartják biztonságpolitikai kérdésekben, mint Obamát. A jelölt asszony maga is elismeri, hogy annak idején nem olvasta el a szavazás el?tt az iraki háború létjogosultságát alaposan boncolgató nemzeti hírszerz? ügynökségi jelentést – ezt egyébként összesen hat szenátor tette meg –, és az emiatt rá neheztel?ket azzal a sokatmondó ígérettel igyekszik leszerelni, hogy 2009 januárjában véget vet a háborúnak.

A kulcs feltételezhet?en az amerikai n?k kezében van. Úgy t?nik ugyanis, hogy a hidegsége, eltökéltsége és a férjével kapcsolatos botránya miatt korábban nem túl kedvelt Clintonné mára rendkívüli népszer?ségre tett szert a gyengébbik nem körében. A felmérések azt mutatják, hogy a demokrata pártszimpátiával rendelkez? n?k 51%-a rá szavazna, szemben az Obamát preferáló 24%-kal. Egy potenciális n?i jelölt kapcsán egyébként az amerikaiak majdnem 90%-a semmilyen kifogást nem talált, amennyiben „megfelel?en képzett” jelöltr?l van szó, derül ki egy másik felmérésb?l.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány