Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Túlzott a félelem a kiszervezést?l?
Are British Offshoring Fears Overblown?
Natasha Lomas
silicon.com, July 9, 2007


Túlzott a britek azzal kapcsolatos félelme, hogy a nagyvállalatok a magas szakképzettséget igényl? munkahelyeket Indiába helyezik át. Ami azt illeti, az outsourcing még javukra is válhat, érdekesebb munkaköröket hagyva a szigetországban. Erre mutatott rá a Work Foundation legújabb felmérése, mely szerint téves az a feltevés, hogy a termelés-kihelyezés mindenképpen állásvesztést és kilátástalanságot hagy maga után, ugyanis a közvélekedés ellenére az Európában regisztrált munkahely-felszámolásoknak mindössze 5,5 százaléka vezethet? vissza az outsourcing folyamatára. A fejlett országokkal folytatott kereskedelem jóval nagyobb, mint a fejl?d? országok irányában meglév?, melyet els?dlegesen a kihelyezett pozíciókban el?állított termékek importja tesz ki. Az Egyesült Királyság például négyszer annyi informatikai szolgáltatást és tizenhatszor annyi üzleti szolgáltatást kap Németországtól, mind Indiától. A jelentés szerint India csak a 15. abban a rangsorban, melyet azokból az országokból állítottak össze, ahonnan Britannia szolgáltatásokat importál. És habár az indiai szolgáltatásimport növekedésének üteme egyre nagyobb, ennek mértéke jóval kisebb, mint ahogyan az a köztudatban él. A jelentés szerint a „magas tudásértékkel bíró szolgáltatásoknak még mindig a fejlett ország adnak otthont.

A nagy médiavisszhang ellenére az indiai szolgáltatásexport növekedése dönt? részben a rutinszer?, üzlettámogató szolgáltatások áthelyezésének tudható be. A kiemelked?en magas szaktudást igényl? folyamatok kihelyezésének üteme pedig rendkívül csekély mértékben növekszik csupán.” Az indiai üzleti körökben pedig úgy vélik, hogy az outsourcing további folyamata csak pozitív hozadékokkal bírhat Európa számára, mivel a magas szaktudást megkívánó, érdekes, változatos, folyamatos kihívást jelent? munkahelyet továbbra is ott maradnak. A tanulmány kiemeli továbbá az indiai outsourcing új modelljének kialakulását, ahol a vállaltok diverzifikálják m?ködésüket, s?t érdekeltségeket vásárolnak fel a fejlett országokban. Tehát a t?kebefektetések nem egyirányúak. Az outsourcing jöv?je a komplexitás növekedése felé mutat.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány