Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Ne számoljunk rá Amerikára!
Don’t Count America Out
By Mickey Levy
Newsweek International, July 2-9, 2007


A kiegyensúlyozottabb világgazdasági növekedés mellett Amerika kereskedelmimérleg-hiányának növekedése minden jel szerint elérte csúcspontját. A deficit csökkenése várható, és lehet, hogy nem is kis mértékben. Ezzel együtt a folyó fizetési mérleg hiánya is számottev?en leapad. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok a jöv?ben kisebb mértékben függ az elmúlt id?szakban a növekedés f? mozgatórugóját jelent? fogyasztóktól és a külföldi kölcsönökt?l. Azonban mindezzel az is jár, hogy új típusú dinamizáló er?knek kell helyükbe lépniük, így a termelés és az export növekedésének.

Mostanra a hangsúlyeltolódás hátterében álló folyamatok jól ismertek. A magas lakossági fogyasztás által alátámasztott importnövekmény lassulóban van a Federal Reserve alapkamat-emelésének köszönhet?en. A gazdasági fellendülés szakaszába lép? Japán, Németország és a többi európai állam ma gyorsabb ütemben növekszik, mint az Egyesült Államok. A közelmúlt strukturális változtatásai növelték a fenti országok növekedési potenciálját. E folyamatok, kiegészülve a dollár gyengeségének hatásaival csökkenteni fogják az import utáni keresletet Amerikában, és növelik az export versenyképességét.

Mindez pedig felborítja azt a nemzetközi kereskedelemben általánosan elfogadott tévhitet, miszerint az Egyesült Államoknak elveszítette komparatív el?nyét versenytársaival szemben, és az amerikai export iránt egyre kisebb a kereslet a világban. Ez nem igaz. Az elmúlt három évben az Egyesült Államok kivitele több mint 8 százalékkal növekedett. Az export szerkezetét megvizsgálva pedig látható, miért jók a kilátások, és miért bízhatunk abban, hogy a gazdasági növekedés üteme visszatérhet a 3 százalékos szintre.

A kivitel csaknem felét a t?kejavak és az ipari alkatrészek teszik ki (számítógépek és tartós fogyasztási cikkek széles választéka, melyeket a világ minden részén felhasználnak a termelési folyamatokban). Ahogy a világ többi részén az infrastruktúra kiépítésre kerül és az új üzemek tovább terjeszkednek, e termékek utáni kereslet továbbra is magas marad. Az Egyesült Államok mindemellett a világ els?számú üzleti és pénzügyi szolgáltatója. Véleményem szerint az amerikai pénzügyi intézetek továbbra is az élen fognak járni az innováció és a termékfejlesztés globális folyamatában. A dollár gyengesége pedig az idegenforgalom felfutását is eredményezheti.

Az export célországainak magas növekedési mutatói, és vásárlókapacitásuk ezúton történ? folyamatos er?södése csak rásegít a fenti folyamatra. A kivitel csaknem negyede Ázsiába megy, ahol a növekedés üteme messze felülmúlja a világgazdaság átlagát. Az itteni kereslet pedig els?sorban a termelésközpontú termékekre magas, azonban az ázsiai fogyasztók megizmosodásával várhatóan a kiskereskedelmi szolgáltatásokra is egyre nagyobb igény lesz. Az amerikai export másik negyede Európa felé irányul, ahol a vezet? gazdaságok évi 2,5 százalék fölött, a kelet-európai államok pedig évi 5 százalék fölött növekednek. Kanada, az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnere pedig továbbra is egészséges gazdasági fejl?dést mutat, míg f? latin-amerikai partnereink, Brazília és Mexikó is gyors ütemben fejl?dik.

Az export növekedése pedig új munkahelyeket jelent. A hagyományos gyáripari szektorban és a pénzügyi szférában egyaránt. A fejl?dés új szakasza rozsdásnak hitt szektorokat állíthat ismét talpra. Viszont mindez nem változtat a f? munkaer?-piaci trendeken. A képzett munkaer? utáni kereslet továbbra is magas lesz, míg az alacsonyabb képzettség?ek keresettsége alacsonyan marad, mely tovább élezi a társadalom jövedelmi egyenl?tlenségét. A világkereskedelem átrendez?désével csökkent az amerikai kereskedelmimérleg-hiánya, az ország sokkal kevésbé lesz ráutalva a külföldi t?kére. Ezáltal remélem, hogy elhalkulnak a protekcionizmusért kiáltó hangok, habár erre kevés az esély. A szabad piacok kritikusai ugyanis els?sorban Kína irányában hangoztatják nézeteiket, viszont Amerika Kínával szembeni bilaterális kereskedelme továbbra is egyre nagyobb deficitet mutat. Így habár a gazdasági reálfolyamatok változnak, a politika minden bizonnyal a régi marad.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány