Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Jürgen Schrempp kilenc élete
The Nine Lives of Jürgen Schrempp
By Alex Taylor III
Fortune, January 24, 2005


A DaimlerChrysler f?nöke mögött pocsék évek állnak, mégis nagy magabiztossággal állítja, hogy felkészült a folytatásra a világ hetedik legnagyobb vállalatával. Pedig néhány hónappal ezel?tt még nagyon úgy t?nt, hogy Jürgen Schrempp számára véget érnek a vállalat élén töltött esztend?k. A beruházók a vezérigazgató fejét követelték, amiért regnálásának hat éve alatt a cég részvényeinek összértéke 60 milliárd dollárral zuhant. Saját közvetlen emberei a vállalat ázsiai stratégiája miatt kritizálták. Eközben megvásárlása után 20 perccel elkötötték új, egymillió dolláros Mercedesét, a rend?rség pedig nem mást, mint egyenesen az orosz maffiát sejtette az ügy hátterében. Sokan és sokszor vettek már mérget rá, hogy a következ? botránynál tényleg távozik. Nem tette.

Ezzel csupán egy rendkívül kis csoportot nem lepett meg: azokat, akik ismerik ?t. Olyan típusú karrieristáról van szó, aki természetesnek veszi, hogy a világ hetedik legnagyobb vállalatának els? embere. Visszavonulás helyett túlél, és mára nagyrészt a beruházók bizalmát is visszanyerte. A DaimlerChrysler az idén már meglep?en jó eredményeket produkál, s négy legf?bb részlege közül három kit?n?en m?ködik. A beruházók pedig a részvények 10%-os felértékelésével jelzik elégedettségüket, éppen ezekben a hetekben.

Nem volt azonban mindig ilyen egyszer? a vállalat aktuális helyzetét papírra vetni. Az 1990-es években Schrempp éppen eleget tett a mai mutatókért, k?keményen megdolgozott a sikerért. Mindenekel?tt helyre kellett állítani a vállalati politikák következetességét, s megszüntetni a befektet?ket oly gyakran mellbe vágó, meglepetésszer? veszteségeket. Vissza kellett állítania a Mercedes- Benz részleg régi dics?ségét, s újra a zászlóshajó pozíciójába emelni azt. Nemigen jelentett könnyítést ezalatt sem a dollár alacsony árfolyama, sem az er?söd? konkurencia. Nem mondhatjuk, hogy mindezek során el?nyben részesítette volna a médiát: az olvasó által kezében tartott riport két esztend? óta az els?, amit közvetlenül újságíróknak adott (a legutolsót az Egyesült Államokban jegyezték). Állítása szerint ez igazán huszadrangú gond volt az elmúlt években: a hangsúly a legfontosabbon, a teljesítményen volt, nem kínálkozott id? a lazításra.

Schrempp minden tekintetben a min?ségre helyezte a hangsúlyt: az alkalmazottak számához viszonyított termelési arányszámokban, a vállalati rugalmasságban, a m?szaki fejlesztések terén, a vásárlókhoz való viszonyban és a késztermékben egyaránt. Nem feledkezhetünk meg a kirobbanó sikernek örvend? Smart modellek bevezetésér?l sem, amelyek európai hódító útjukat követ?en, jöv?re várhatóan az Egyesült Államokban is bemutatkoznak majd. „Felépítettünk egy olyan márkát, amelyre igazán ráharapott mind a média, mind a közvélemény” – húzza alá elégedetten Schrempp. Természetesen ez önmagában még nem elég, hiszen a kisautógyártás a kezdetekt?l veszteséges ágazatnak számít, s a szakért?k a Smart számára sem jósolnak más jöv?t. A vállalat els? embere mégsem beszél a gyártás esetleges leállításáról. Egy másik ambiciózus Schrempp-tervként említhetjük a cég 3,2 milliárdos tervezett beruházását Ázsiában, amely gyártórészlegeket és marketingegységeket egyaránt magában foglalna. Ám az igazgatótanács 8:3 arányban ezt a tervet leszavazta. Egyesek szerint ez a globális terjeszkedési javaslat végs? bukásával egyenérték?, ám riportunk alanya állítja, hogy nem adta fel a tervet.

Jürgen Schrempp szerz?dése csupán 2008 áprilisában jár le. Szerinte legyenek bárhol és bármennyien is az ellenfelei, kevés munícióval rendelkeznek er?szakos eltávolításához. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy önszántából nem távozik a DaimlerChrysler vezérigazgatói székéb?l. Legalábbis addig nem, amíg minden t?le telhet?t meg nem tett az általa elképzelt siker megvalósításáért.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány