Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A német EU-elnökség mérlege
Bilanz der Ratspräsidentschaft
Von Hannelore Meier
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. Juni 2007


Merkel kancellár asszony egyértelm? bizonyítékát adta, nem híve a kétsebességes Európának. Az új reformszerz?dés kérdésében mind a 27 tagállam egyetértett, mely nem csak új lendületet adhat az integrációnak, de elejét veheti a további nézeteltéréseknek is. A szerz?dést megel?z? hosszú tanácskozások Brüsszelben megmutatták, hogy csakis közös munkával lehetséges Európa fejl?dése. Mindemellett a jöv?ben is kell majd kivételeket tenni egyes partnerek tekintetében, mint történt ez most a bel- és igazságügyi együttm?ködés esetében. Ez azonban más, mint a kétsebességes Európa. Merkel asszony több alkalommal kijelentette, ezt a fogalmat semmire sem tartja. A második félévben, a portugál elnökség mandátuma idején aláírásra kerül? reformszerz?dés legfontosabb újításai között a német kancellár asszony kiemelte a sokkal er?sebb tárgyalási- és kompromisszumkényszert, valamint az Európai Parlament és az egyes országok népképviseleti hatásköreinek növelését.

Berlinben a kormány nyilvánosságra hozta a féléves tanácsbeli elnöksége mérlegét, mely igen pozitív eredményt mutat. Sikerült az Uniónak ismét értéket, jelentést adni. Az EU törvényi alapjait hosszú harcok árán megújították. Egy bátortalan és élettelen id?szak után ismét megn?tt a bizalom Brüsszel iránt. Steinmeier külügyminiszter (SPD) úgy fogalmazott, hogy Európa lendületet kapott. A több mint 400 rendezvényen, melyet a német elnökség szervezett, egyszersmind az ország tekintélye is nagyot n?tt. A brüsszeli tárgyalások során a kancellár asszony megjegyezte, Európa csak akkor fejl?d?képes, ha bels? ellentmondásain úrrá tud lenni. Záróbeszédében ívet rajzolt fel, mely során az Unió az elmúlt ötven évben megszüntette a sok évszázados szembenállást a kontinens országai között, és a következ? ötven évben továbbfejl?dik, „hogy majd 2057-ben a boldog polgár azt mondhassa, 2007-ben az egyesült Európa úrrá tudott lenni nehézségein és megteremtette az alapot egy szebb jöv? irányába”.

Joseph Daul, az Európai Néppárt – Európai Demokraták frakcióvezet?je szerint az elmúlt hetekben elért egység Európa épülése számára igen pozitív. Nemcsak az Unió határain belül, hanem azon kívül, Oroszországban és az Egyesült Államokban is tekintélyt vívott ki magának. Daul kiemelte a klímaváltozással szembeni védelem érdekében kötött megállapodásokat, melyek során Merkel asszony többször élesen elmarasztalta Moszkvát, többek közt a szamarai csúcstalálkozón is. Martin Schulz, a szociáldemokraták frakcióvezet?je szerint a német elnökség példát mutatott Európa többi országának. A közös érdekeket elébe helyezte az elhatalmasodó nemzeti önkeresési hullámnak. A lengyel kormányf?, Jaroslaw Kaczynski nevének említése nélkül úgy fogalmazott, ellene van minden olyan kijelentésnek, mely nem el?mozdítja, hanem hátráltatja a szomszédos népek közötti ellentétek feloldását. „Aki a második világháborús emberveszteségek felemlegetésével akar a Miniszterek Tanácsában szavazatokat szerezni, az nincs tisztában Európa valódi jelentésével, annak nemmel kell válaszolni.” Merkel kancellár asszony nyilvánosság el?tt tartott beszédében nem ment bele a lengyelekkel kialakult korábbi nézeteltérések felhánytorgatásába, mindazonáltal a korábban a szociáldemokratákkal folytatott egyik közös frakcióülése alkalmával megjegyezte, ezt azzal a szándékkal tette, hogy a lengyel, német és uniós érdekek ne csorbuljanak. Németország számára Lengyelország éppen olyan fontos, mint Franciaország. Dönt? jelent?ség?, hogy Brüsszelben – ha csak egy hajszállal is – az európai eszme diadalmaskodott a besz?kült nemzeti gondolkodással szemben.

Graham Watson, az európai liberálisok vezet?je szerint „igen figyelemreméltónak nevezhet?” Merkel asszony tevékenysége. A reformszerz?désben megtestesült egyetértéssel az Unió új lendületet kapott, jöv?je biztosnak látszik. A Zöldek frakcióelnöke, Daniel Cohn-Bendit szerint is nagyon jó eredménnyel zárult az elmúlt féléves id?szak. Steinmeier német külügyminiszter még tovább ment, szerinte ugyanis e nélkül az egyezség nélkül Európa fejl?dése egy generációval visszaesett volna. A kancellár asszony tiszteletet vívott ki magának és az egész német elnökségnek is. Steinmeier azt is hozzátette, Sarkozy francia államf?nek is nagy szerepe volt, hogy a csúcstalálkozó eredményesen zárult. Amit az elnökség hiányosságának tartott, az a Lengyelországhoz és Oroszországhoz f?z?d? viszony megnyugtató rendezése. Lengyelhonban egyébként a csúcstalálkozó idején ízléstelen karikatúrák jelentek meg a kancellár asszonyról, amit a külügyminiszter többször nehezményezett. A Moszkvához f?z?d? viszonnyal, valamint a Koszovóval, illet?leg a Közel-Kelettel összefügg? megoldatlan kérdésekkel kapcsolatban a külügyminiszter csak annyit mondott, „a világot teljesen átalakítani még Európából sem lehet”.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány