Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Autót mindenkinek!
Autos für alle
von Bernward Janzing
Die Zeit, 5. Juli 2007


A nagy ötletekhez is kell néha egy kis hátszél. Bár a gépjárm?vek közös használata (carsharing) manapság egyre népszer?bb, a német szövetségi kormány mégis úgy döntött, a települések számára el?írja parkolóhelyek létesítését, hogy ezzel is biztosítsa a lehet?séget a közösen használt járm?vek tárolására. A parlament már 2005-ben a kormány elé terjesztett egy tervezetet, amely idén akár törvényer?re is emelkedhet.

A carsharing a közlekedés egyik környezetbarát formája, mivel az abban résztvev?k a hétköznapokon a tömegközlekedést veszik igénybe. Csak akkor utaznak autóval, ha vasúttal vagy busszal nem megoldható. Ez pedig ritkán fordul el?, a statisztikák szerint ugyanis átlagosan 33 carsharing tagra jut egy gépkocsi, de a tagok korántsem otthonül? emberek. Freiburgban például 73%-uk rendelkezik vasúti bérlettel (Bahncard) és 54%-uk havibérlettel a városi közlekedésben. A carsharing sok pénzt spórolhat meg azok számára, akiknek egyébként ritkán van szüksége autóra. Éppen ezért furcsa, hogy csak ilyen kés?n vált népszer?vé a mozgalom. Az elmúlt évben Németországban 7,4%-kal, 2900-ra növekedett a közös használatú autók száma, és a Szövetségi Carsharing Egyesület (Bundesverband Carsharing) idén üdvözölhette a százezredik közösautó-tulajdonost. Ez Európában rekordnak számít. Ha a lakosságszám alapján tekintjük az egy országban fellelhet? tulajdonosokat, akkor Svájc áll az élen, 72 ezer f?vel. A carsharing ott nyolcszor népszer?bb, mint Németországban.

A közös autóhasználatot a növekv? érdekl?dés következtében szabályozni kell. Willi Loose, az egyesület elnöke szerint felfelé és lefelé is korlátokat kell szabni a parkolóhelyek kisajátítása kérdésében. El?bbi alatt azt érti, hogy az autó-bérbeadással foglalkozó cégek nehogy saját érdekükben használják fel az újonnan létesítend? parkolóházakat, másrészr?l, hogy az egyes polgárok nehogy csupán azért csatlakozzanak egyik vagy másik carsharing szövetséghez, hogy ezáltal ingyenes parkolóhelyekhez jussanak. Csak akkor van értelme a carsharingnek, ha alternatívát jelent a magánautókkal, de a bérautókkal szemben is. Éppen ezért a járm?veket a városban szétszórva kell tárolni, hogy ha valakinek sürg?sen szüksége van rá, rövid id?n belül hozzájuthasson. A bérautóval szemben egy általános keretszerz?dést kell kötni, és nem minden egyes használat el?tt külön megállapodásokat, mert az id?- és pénzigényes is. Az egyórás vagy ennél rövidebb utakra a járm?veket könnyen elérhet?vé kell tenni, mert ha egy ilyen kiruccanáshoz fél nappal el?tte le kell foglalni a járm?vet, az emberek inkább visszatérnek a saját autó „intézményéhez”.

Hogy a carsharing nem csupán néhány, a világ jobbá tételén munkálkodó elme képtelen ötlete, mi sem bizonyítja jobban, mint az általában nem igazán elkötelezett környezetvéd? ADAC állásfoglalása a törvénytervezet mellett, mondván, annak a városi és azon kívüli mobilitás integráns részét kell képeznie. Ez ugyanis tehermentesítheti az amúgy teljesít?képessége határához közeled? közúti közlekedést. A Német Közlekedési Vállalatok Szövetsége és a városi önkormányzatok országszerte üdvözölték a tervezetet, a parkolóhelyek fenntartását a közös tulajdonú járm?vek számára. Ezzel szemben Baden-Württemberg tartomány kormánya – mely tartomány a legnagyobb autógyáraknak, a Porschének, Daimler-Chryslernek és az Audinak ad otthont – kifejezetten ellenezte a törvénytervezetet. Heribert Rech tartományi belügyminiszter bejelentette, a carsharing kocsik parkolóhellyel való ellátása diszkriminatív a magántulajdonosokkal szemben, a délnémet tartomány városai amúgy is sz?kölködnek parkolási lehet?ségekben. Reinhold Pix zöldpárti képvisel? a Bundestagban úgy reagált a belügyminiszter szavaira, hogy az „nem értette meg a parkolóhelyek kisajátításának valódi értelmét”. Minél több közös járm? áll ugyanis a városokban, annál kevesebb magánjárm?nek kell majd a jöv?ben parkolóhelyek után kutatnia, így aki továbbra is megmarad saját autójánál, a kés?bbiekben könnyebben talál majd helyet. A carsharinggel így hosszú távon mindenki csak nyerhet.


© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány