Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Fogyó türelem a kínai többlettel szemben
L’Union européenne perd patience face à l’excédent commercial chinois
Philippe Ricard
Le Monde, le 12 juin 2007


„Elfogadhatatlan” és „fenntarthatatlan”. Ezekkel a szavakkal jellemezte a növekv? kínai külkereskedelmi többletet Peter Mandelson, az EU külkereskedelmi biztosa a kínai kereskedelmi miniszterrel június 12-én lezajlott találkozón Brüsszelben. Az európai biztos a vendég értésére adta, hogy amennyiben a kínai hatóságok nem tesznek többet az európai vállalatokat ér? diszkrimináció ellen, az EU a WTO el?tt fog elégtételt keresni.

A meglehet?sen kemény hangnem hátterében az áll, hogy míg Kína 2002 és 2006 között megkétszerezte az EU-ba irányuló kivitelét, s tavaly elérte a 192 milliárd dollárt, addig a Kínába irányuló európai export mindössze 63 milliárd dollár volt, ami 128 milliárdos külkereskedelmi hiányt jelentett az EU számára. Ha a tendencia folytatódik, a kínai többlet az idén elérheti a 170 milliárd dollárt, ami 30%-os növekedést jelentene egyetlen év alatt. Májusban a kínai kivitel világviszonylatban 70%-kal haladta meg az egy évvel korábbi adatot, s ezért az elemz?k 2007-ben rekordösszeg?, 300 milliárd dolláros kínai többletet várnak.

E robbanásszer? fejl?dés következtében az európai–kínai kapcsolatok útkeresztez?déshez érkeztek, mondta Mandelson. A biztos korábban a világ legnagyobb feltörekv? gazdaságával való párbeszéd és együttm?ködés fontosságát hangsúlyozta. Az id?közben az EU legfontosabb kereskedelmi partnerévé el?lépett ázsiai óriás azonban egyre több gondot okoz az EU számára. Két éve a brit biztos már azon volt, hogy tárgyalásos megoldást találjon a Kínából importált textiltermékek mennyiségi korlátozására, napjainkra azonban e békülékeny politika elérte a korlátait. Brüsszeli illetékesek szerint a kínai export visszafogására és a gazdaság leh?tésére tett intézkedések nem elegend?ek, s felhívják Peking figyelmét arra, hogy a WTO-tagságból ered? kötelességeknek neki is eleget kell tennie.

Mandelson újra felhívta a figyelmet a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos aggályokra. Miután az Egyesült Államok 2006 májusában panasszal fordult a WTO-hoz ezzel kapcsolatban, most úgy néz ki, az EU is így fog tenni. Az európai határokon lefoglalt hamisított áruk 80%-a ugyanis kínai termék. A Kínában jelenlév? vállalatok is folyamatosan panaszkodnak, mert állandó gondjaik vannak jogaik érvényesítése vagy a technológiatranszferrel kapcsolatos royalty-k kapcsán. A kínai hatóságok is sokszor hátrányosan kezelik az európai cégeket: a protekcionizmus következtében a telekommunikációs szektorban 2001 óta kiadott 20 ezer engedély közül mindössze hat szólt külföldi vállalat számára, míg a bankszektorban a külföldi t?ke arányát 20–25%-ban korlátozzák. „Kínának is meg kell értenie, hogy a mostani tendenciák saját fejl?dése szempontjából is károsak” – mondta Mandelson. Ha nem lesz haladás az egyensúlyhiány kapcsán, a kínaiak növekv? gyanakvással találhatják majd szemben magukat az EU részér?l.


© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány