Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kérdéses az atomer?m?vek leállítása Belgiumban
La fermeture de centrales nucléaires remise en question en Belgique
Jean-Pierre Stroobants
Le Monde, le 20 juin 2007


Az atomer?m?veinek 2015 után való fokozatos bezárását tervbe vev? Belgium álláspontja felülvizsgálatára kényszerülhet. Egy nemrég megjelent hivatalos jelentés ugyanis megállapítja, hogy az er?m?vek további üzemeltetésének jóval nagyobb a haszna, mint ha bezárnák ?ket. Belgiumban hét blokk üzemel, négy a flandriai Doelben, három a vallóniai Tihange-ban, melyek együttesen évi 5800 megawatt energiát állítanak el?, az ország energiaellátásának 56%-át. Az eredeti tervek azzal számoltak, hogy 2015-ben két blokkot állítanának le Doelben és egyet Tihange-ban, ami összesen 1600 megawattal kevesebb termelt energiát jelentene.

A döntés 2003-ban, Guy Verhofstadt els? kormánya alatt született, amely liberálisokat, szocialistákat és zöldeket tömörített. 2005-ben már a zöldek nélkül kormányzó második Verhofstadt-kormány döntött egy szakért?i bizottság összehívásáról, hogy az részletesen megvizsgálja a reaktorblokkok lezárásának várható következményeit. Ez a bizottság hozta most nyilvánosságra jelentését. Az atomer?m?vek fokozatos leállítása ellen els?sorban az szól, hogy nem lenne mib?l pótolni a kies? energiát. A szóba jöv? alternatívák közül a megújuló energiaforrások legfeljebb 10%-os aránya nagyon is korlátozott, így az egyetlen valós megoldás a földgáz lehetne. Ez azonban két szempontból is el?nytelen: egyfel?l azért, mert a gáz jóval környezetszennyez?bb energiaforrás, mint az atom, s az üvegházhatású gázok és a globális felmelegedés elleni harcban egyértelm? visszalépésnek számítana a környezettudatos belgák számára. Másfel?l azért, mert az ország energiaszükségletét fedezni képes földgázt els?sorban Oroszországból kellene behozni, ami az elmúlt évek eseményei után szintén nem túl megnyugtató hír a királyság lakói számára.

A júniusban lezajlott választások mindenesetre kedvez?ek lehetnek az atomellenes hangok elhallgattatása szempontjából. A választást a flamand kereszténydemokraták nyerték, akik nem hívei az er?m?vek bezárásának, s potenciális koalíciós partnerük, a flamand liberálisok sem ragaszkodtak ehhez. ?k a Verhofstadt-kormány alatt megszületett döntést is csak azzal a feltétellel támogatták, hogy a bezárt er?m?vek helyett új, negyedik generációs, ún. „tiszta” atomer?m?veket kell majd építeni.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány