Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kilábalóban az ingatlanpiaci válságból?
Is the Housing Recession Starting to Recede?
By James C. Cooper
Business Week, June 11, 2007


Még mindig túl korai lenne pezsg?t bontani, de egyre több jel utal arra, hogy az amerikai gazdaság szabadulóban van az ingatlanpiaci válság szorításából. Ez nem azt jelenti, hogy a nyomornegyedek egy csapásra elt?nnek, de a második negyedév eleji adatok szerint az ingatlanpiac gazdasági növekedést csökkent? hatása kisebbnek t?nik, mint bármikor az elmúlt egy év folyamán. Tavaly e szektor visszaesése éves szintre vetítve mintegy 1,2 százalékot vont el a GDP növekedési üteméb?l. Mindez jó id?ben jön, hiszen az amerikai gazdaságot az els? negyedévben sújtó más nehézségek – így a t?kebefektetések alacsonyabb színvonala, vagy a kereskedelmi mérleg negatívuma – is enyhül?ben vannak, ami a negyedéves növekedési összmutató növekedését eredményezi.

Ne feledjük, hogy az ingatlanpiac az új lakások eladásával járul hozzá az amerikai GDP éves növekedéséhez, ami pedig nagyban függ az épít?iparban uralkodó tendenciáktól. A meglév? lakások adás-vételénél csak a meglév? érték cserél gazdát, ami nem ad új értéket a nemzeti jövedelemhez – leszámítva persze az adásvételhez társuló szolgáltatások értékét. Az épít?iparban jelenleg szélcsend uralkodik, a profitrés alacsony, a az eladatlan ingatlanok száma viszont magas. A szektorban sokan úgy vélik, hogy évekbe telhet, mire az iparág aktivitása ismét megközelíti a 2005-ös legmagasabb szintet. Mindazonáltal a kereslet az er?södés jeleit mutatja, ami az egyik legfontosabb el?feltétele a fellendülésnek. Ezt csak segíti, hogy az eladatlan készletek miatt a lakásárak növekedése is mérsékl?dik.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány