Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Közép-európai szolidaritás
Solidarité centre-européenne
Thomas Ferenczi
Le Monde, 31 mai 2007


A kib?vült Európai Unióban sokszor nem könny? az érdekek összeegyeztetése, ezért a tagállamok többsége különleges hangsúlyt fektet a szomszédos államokkal való együttm?ködésre. A közösségben való feloldódás veszélyét?l tartva sokan úgy döntöttek, meger?sítik regionális együttm?ködésüket és regionális identitásukat. Így Nicolas Sarkozy francia elnök a Mediterrán Unió tervével hozakodott el?, amely a Földközi-tenger északi partján található uniós tagállamok, valamint a hozzájuk ezer szállal köt?d? déli parton fekv? államok közötti együttm?ködést fonná szorosabbra. A Balti-tenger menti országok is hangsúlyozzák közös tulajdonságaikat és az Európa más részeit?l való eltérésüket, s ugyanígy tesznek a kelet-közép-európai államok is. Az 1989-ben, két nappal a berlini fal leomlása után megalakult Közép-európai Kezdeményezés például azzal a céllal jött létre, hogy segítse a szovjet uralom alól felszabadult államokat az európai integráció és a demokratikus átalakulás útján. A Trieszt-központú szervezet ma 18 tagot számlál, melyek közül 9 az EU tagja. A regionális együttm?ködés célja, hogy segítse a tagok uniós tagságát, valamint ápolja a közös közép-európai identitást.

De mi is a közép-európaiság lényege? Mi adja a közös identitás és szolidaritás alapját? A nemrég a lengyelországi Zakopanéban összegy?lt cseh, lengyel, magyar és szlovák szakért?k erre keresték a választ. El?ször kiemelték a közös történelem jelent?ségét, melyre a XX. század második felében a szovjet uralom nyomta rá a bélyegét. A Szovjetunió fémjelezte „eurázsiai integráció” helyett a térség országainak többsége az euroatlanti integráció felé fordult. A térség országait magától értet?d?en összeköti az Oroszország iránt táplált érzékeny magatartás, ami annak ellenére fennáll, hogy közvetlen háborús fenyegetés nem létezik. Szemerkényi Réka biztonságpolitikai szakért? el?adásával ?szinte elismerést váltott ki, amikor felhívta a figyelmet arra, hogy az energia ügyében Moszkvával folytatott tárgyalásokon az EU mennyire gyenge er?pozícióban van, s hogy az európai vezet?k mennyire nem értik az oroszországi fejlemények lényegét.

Az els? szemponttal szoros összefüggésben áll a második közös pont, az Egyesült Államokhoz f?z?d? szoros viszony. A térség államai sokkal inkább atlantisták, mint européerek, s ez nyilvánvalóan annak a ténynek tudható be, hogy a közép-európai államok a szabadságukat els?sorban az Egyesült Államoknak, s nem Európának köszönhetik. Az euroatlanti szolidaritás, a megbízható szövetséges képének kialakítására törekvés áll annak a hátterében is, hogy a térség államai szorgalmasan részt vesznek az Afganisztánban, Irakban vagy Kongóban folytatott m?veletekben. Végül összeköti a térséget, hogy nagyon hasonló problémákkal szembesülnek. Ilyenek a romló demográfiai trendek, a potenciális politikai instabilitás, a közélet degradálódása, valamint a társadalom atomizációja.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány