Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Sarkozy és a piacok Európája
Nicolas Sarkozy et l’Europe des marchés
Eric Le Boucher
Le Monde, le 12 mai 2007


„Franciaország visszatért Európába. Esküszöm európai partnereimnek, hogy meghallom azok hangját, akik védelemre szorulnak. Esküszöm, hogy nem maradok süket a népek haragja el?tt.” E szavak május 6-án, Nicolas Sarkozy elnökké választásának estéjén hangzottak el a gy?ztes szájából, és minden bizonnyal még sokáig találgatják majd jelentésüket az európai f?városokban. Egy lehetséges értelmezés szerint tipikusan francia megszólalásról van szó, melyre nem kell sokat adni. Jacques Chirac és Lionel Jospin is tettek megjegyzéseket Európa vakságáról és az emberekt?l való eltávolodásáról, mégsem változott semmi. Az emberek szeretik vezet?iket hallgatni, amint védelmet ígérnek nekik a liberalizmus térhódítása ellen, így Sarkozy bejelentése „bels? fogyasztásra” szánt üzenetként is értelmezhet?. S?t, az is megeshet, hogy míg belül liberális reformokba kezd az új elnök, annál keményebben lép fel kívül a szociális jogok védelme érdekében.

Egy másik értelmezés szerint viszont Sarkozy komolyan gondolja, amit mond, és Franciaország valóban „visszatér” Európába. De mit is jelent ez? Mindenekel?tt azt, hogy az angolszász dominancia visszaszorítása mellett egy „franciább” Európa létrejöttét kívánja, melyben az új elnök elképzelései megvalósulhatnak, mint az európai termékek el?nyben részesítése a kereskedelem terén, az európai vállalatok ellenséges felvásárlása ellen véd? közösségi szabályozás, a fiskális dömping megszüntetése, vagy a francia elképzelések szerint módosított európai monetáris politika. Franciaország politikai súlya és érdekérvényesít? ereje valóban meggyengült az utóbbi években, de ennek oka részben épp abban keresend?, hogy az EU m?ködésére vonatkozó francia elképzelések nem váltották be a hozzájuk f?zött reményeket. Még saját házuk táján sem, hogy várhatnák tehát, hogy Európa életbe léptesse ?ket? Az új francia elnöknek nem elég hangosabban kiabálni és azt várni, hogy Brüsszel akkor majd jobban meghallja. Életképes, mások számára is elfogadható és el?remutató elképzelésekkel kell el?állni, s így meggy?zni a tagállamokat.

Ehhez azonban fel kell hagyni azzal a diskurzussal, mely a „népek Európáját” szembeállítja a „piacok Európájával”. A szembeállítás értelmetlen és félrevezet?, hiszen Európa sem népek, sem piacok nélkül nem értelmezhet?. A szociális kérdéseket nem a kevesebb, hanem a jobban m?köd? piacok tudják csak megoldani.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány