Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Berlin sereghajtó a metropoliszok között
Berlin ist Schlusslicht unter den Metropolen
Von Gerhard Lundberg
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. Mai 2007


Egy nemzetközi felmérés szerint Berlin mutatta fel a leggyengébb gazdasági növekedést az ipari országok nagyvárosai között. A Gazdasági Együttm?ködés és Fejlesztés Szervezete (OECD) által nyilvánosságra hozott „Pillantás a régiókra” cím? tanulmányban az áll, hogy a vizsgált 284 gazdasági központ közül Berlin fejl?dött a leglassabban. Számos más német tartomány is az átlagosnál jóval rosszabb eredményt produkált. A lista végén kullogó Berlin mellett az utolsó húsz régió között található a hátulról tizenkettedik Észak-Rajna-Vesztfália (Nordrhein-Westfalen), valamint az ?t közvetlenül megel?z? Mecklenburg-El?-Pomeránia (Mecklenburg- Vorpommern) és Alsó-Szászország (Niedersachsen). A Saar-vidék kapta hátulról a tizenkilencedik helyet. A legszomorúbb az, hogy az els? húsz helyen egyetlen német régió sem található. A listát a kanadai Északnyugati Terület (Northwestern Territories), a dél-koreai f?város, a szintén kanadai Alberta, a cseh Stední Echy, valamint a mexikói Quintana Roo vezeti.

A vizsgált – 1998 és 2003 közötti – id?szakban a német f?városnak a 30 fejlett ipari országot tömörít? OECD teljes gazdasági teljesítményéb?l való részesedése az egyhetedével csökkent. Ennek egyik oka az egész Németországra jellemz? lassú gazdasági növekedés. A nagyobb problémát azonban a tartományi államháztartás hiánya jelentette. Berlin GDP-je fele annyit sem növekedett az öt év alatt, mint a német nemzeti össztermék. Ez utóbbi oka az egy lakosra, illet?leg az egy munkaképes korú keres?re jutó GDP lassú növekedésében keresend?. A gazdaság struktúrájának átalakulása következtében a kevésbé termelékeny iparágakra helyez?dött a nagyobb hangsúly, emiatt a termelés volumene is lassabban növekedett, mint az OECD-átlag. A lakosság általános csökkenése ellenére Berlin ki tudta használni a demográfiai fejl?dést, amely a fiatal, munkaképes korú lakosok arányának növekedése miatt következett be. Más régiókkal szemben a jelenlegi gazdasági helyzetben jók a város kilátásai a gyorsabb fejl?désre, nyilatkozta Vincenzo Spieza, a tanulmány szerkeszt?je. Berlinnek sokkal er?teljesebben kellene gazdasági gyengesége regionális okait orvosolni, és nem csupán a jelenlegi általánosan jónak mondható országos konjunktúrát kihasználni.

Észak-Rajna-Vesztfália és Alsó-Szászország a termelékenység csökkenését?l szenved, míg Mecklenburg-El?-Pomerániában és a Saar-vidéken a lakosság drasztikus csökkenése okoz nagy gondot. Az OECD valamennyi tagállamában – Új-Zélandot, Törökországot és Svájcot kivéve – nem csupán a gazdaság fejlettségét és erejét vizsgálta, hanem a foglalkoztatottsági mutatókat, az oktatás színvonalát, az egészségügyi ellátás min?ségét, továbbá az életszínvonalat is. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) Munkaer?-piaci és Foglalkoztatási Kutatóintézete (Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung) nemrég megjelent felmérése alapján a németek legszívesebben Berlinben dolgoznak, és a vállalkozások is el?szeretettel telepednek a f?városba.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány