Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Németország ébredése
Le réveil de l’Allemagne
Muriel Motte
Le Figaro, le 14 mai 2007


Az ipari vállalatok bizalma a csúcson, a t?zsdepiacok eufóriában úsznak, a növekedési el?rejelzéseket félévente felülvizsgálják. Kínában volnánk? Dehogy, csak a jó öreg Európában, ahol a gazdasági növekedés visszatérésér?l sz?tt álmok valóra válni látszanak. Ennek egyik jele, hogy rendkívül megn?tt a vállalati felvásárlások és összeolvadások iránti kedv. A skót Royal Bank of Scotland, a spanyol Santander és a belga Fortis 72 milliárd eurót, majdnem 100 milliárd dollárt kínálnak a holland ABN Amró-ért, mely 5 milliárd euróval haladja meg a brit Barclays ajánlatát. A rekordösszeget ajánlóknak az sem szegi kedvét, hogy az óhajtott célpont egyszer már visszautasította ajánlatukat.

E rekordérték? felvásárlási ajánlat is mutatja, hogy Európában rég nem tapasztalt gazdasági dinamizmusnak lehetünk szemtanúi. A sokáig töretlen, és az európainál er?teljesebb növekedést produkáló Egyesült Államok, valamint a száguldó ázsiai gazdaságok mellett most az öreg kontinens ismét nyilvánvaló teszi, hogy ott a helye a világels?k között. Az európai befektetési alapok nyeresége mára meghaladja amerikai társaikét, az európai t?zsdék is jobban teljesítenek, és az euró árfolyama rekordokat döntöget a dollárral, a jennel és a svájci frankkal szemben. Az eurózóna gazdasági növekedése is meghaladja az Egyesült Államokét. Az Európai Központi Bank a korábbi prognózisokban jelzett 2,4%-ról 2,6%-ra módosította az eurózónában várt növekedést, míg az Egyesült Államokban a korábbi el?rejelzésekhez képest jóval kevesebbet, mindössze 2,1%-ot remélnek.

Az európai gazdasági teljesítmény motorja a magára találó Németország, ahol idén 2,5%-os növekedést várnak. Az Európa Japánjaként is emlegetett, stagnáló Németország sokáig az újraegyesítés terheit nyögte, mára azonban, úgy t?nik, a gazdaság restrukturálása, reformja és versenyképesebbé tétele meghozta gyümölcsét. A világ els? számú export?re pedig maga után húzhatja egész Európát is: míg az utóbbi években a spanyol épít?ipar és a francia fogyasztás dinamizálta Európát, addig napjainkban megint a „német modell” hatása érz?dik szerte a kontinensen. Ennek jótékony hatása Németország két legnagyobb európai kereskedelmi partnerénél, Olaszországban és Franciaországban is érz?dik. Az olasz gazdaság tavaly óta kilábalni látszik az öt éve tartó stagnálásból, az export jelent?sen n?tt, és a munkanélküliség történelmi mélypontra süllyedt. Sokat várhatunk a lassan és fokozatosan életbe lép? liberalizációs csomagtól is. Franciaországban szintén jól indult az év. A fogyasztás immár a tizedik egymást követ? évben 2%-ot meghaladó ütemben b?vül, a gazdasági növekedés meghaladja az eurózóna átlagát, a bizalom visszatér?ben. A pozitívumok ellenére persze korántsem beszélhetünk a Kínában tapasztalható mérték? fellendülésr?l, számos fájdalmas reform vár még a tagállamokra, és a túlzottan er?s euró könnyen a növekedés akadályává válhat. Mindazonáltal az európai gazdaság egészségesnek t?nik, fejl?désre képesnek, bizakodónak. És ez azért mégiscsak valami.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány