Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Csúcstechnikai fenyegetés Kínából
The High-Tech Threat From China
By Jeffrey E. Garten
Business Week, January 31, 2005


A mindennapi hírek f?címei tele vannak Kínával – rohamosan emelked? kereskedelmi többletr?l, h?légballon módjára felfúvódott valutatartalékokról, k?olaj utáni könyörtelen hajszáról és a textilipar „monopolizálásáról” szólnak. Egy téma azonban szörny?mód alulreprezentált a híradásokban, és sokan mit sem sejtenek róla. Nem másról van szó, mint Kína felbukkanásáról – immár technológiai szuperállam képében is. A kérdés ett?lfogva az, jelenthet- e valós veszélyt Peking egy olyan területen, amelyen az Egyesült Államok szuperhatalma évtizedeken át megkérd?jelezhetetlen volt?

Természetesen Kína egyik régi tervér?l van szó. 1985 óta Peking számtalanszor elismételte, hogy a technológiai fejlesztés terén a Nyugat valódi versenytársává kíván válni. Minden bizonnyal nem a leveg?be beszéltek: 1992 és 2002 között megduplázták a GDP-arányos kutatásfejlesztésre fordított összegeket (ez az arány az Egyesült Államok esetében stagnál).

Kína évente 14%-kal növeli a tudományos és m?szaki ágakban PhD-fokozatot szerz? fiatal kutatók számát (ez az arány az Egyesült Államok esetében csökken). Peking technológiai exportja évente 22%-kal n? (az USA-ban ez az arány megint csak csökken). A kínai kutatás-fejlesztés prioritásai között találjuk a komputerszoftvereket és az információs biztonsági rendszereket is.

Mindezzel párhuzamosan a nyugati high-tech K+F jelent?s arányban települ Kínába. A General Electric 27 önálló labort m?ködtet az ázsiai országban, a Microsoftnak több mint 200 kutatója dolgozik itt. S a CiscoSystems, a DaimlerChrysler, az IBM és az Intel is igyekszik nem lemaradni t?lük. Az amerikai vállalatok tudásuk megosztásával komoly szolgálatot tesznek fenti folyamatok kiteljesedéséhez. Mindezek alapján, a szakért?k szerint a K+F globalizációjának komoly el?nytelenségei jönnek az Egyesült Államok számára.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány