Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A globális felmelegedés gazdasági veszélyei
City Wakes Up to Economic Threat of Global Warning
By Richard Wachman
The Observer, May 6, 2007


Thomas Malthus 1798-as el?rejelzése szerint a népesség növekedésének ütemével a 19. század közepére képtelen lesz az élelmiszer-termelés lépést tartani, ami katasztrofális éhínséghez vezet. Thomas Malthusnak végül nem lett igaza, legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan ? elképzelte, manapság a tudósok aggodalmai szerint a globális felmelegedés mégis elvezethet a Malthus által leírt katasztrófához. Ha az átlagh?mérséklet tovább növekszik, a szárazság felszámolja az amúgy is csökken? mérték? m?velésre alkalmas földterületet a fejl?d? országokban. Éppen ott, ahol legjellemz?bb a népességnövekedés, így növelve az egyre növekv? éhínséget. A Föld éghajlatának további melegedésével pedig a sarki jégrétegek is olvadásnak indulnak, ami a tengerszint komoly emelkedését okozza. Az eredmény: az élelmiszer-termelést még inkább megnehezít? árvizek, emberi életek milliói veszélyben. Mindez inkább hangzik egy hollywoodi film forgatókönyvének. Egyre több olyan jelentés lát napvilágot, melyek arra figyelmeztetnek, hogy az éghajlatváltozás eredményeként a cunamikhoz és a hurrikánokhoz hasonlatos „extrém id?járási jelenségek” akár mindennapossá válhatnak.

Roger Brown, az UBS befektetési bank f? gazdasági-stratégiai tanácsadójának egy írása arra a tényre mutat rá, hogy az inflációs nyomás közelmúltbeli felgyorsulásának f? oka az élelmiszerkészletek globális csökkenése. Véleménye szerint, ha futó pillantást vetünk a világ országaira, 2006 közepét?l kezdve a világ legkülönböz?bb tájain az élelmiszerárak kifejezett növekedésének lehetünk szemtanúi. A mez?gazdasági termelés b?vülésének üteme kevésbé növekszik, de a népességnövekedés komoly nyomást gyakorol az alapvet? árucikkek áraira.

A globális felmelegedés, úgy t?nik, már igencsak jelen idej? probléma számunkra. Egyre n? a fenyeget? szárazság, így a takarékosabb vízfogyasztás szüksége Európa-szerte, valamint egyre gyakoribb áramkimaradások lehetnek, mivel a légkondicionálók és h?t?k száma amúgy is felszökik nyaranta. A magas élelmiszerárak gazdaságra gyakorolt hatása rövid távon nehezen határozható meg, de a nagy kérdés természetesen az, hogy mi történik hosszabb távon. A téma múlt októberben került a középpontba, amikor is Sir Nicholas Ster brit gazdaságtudós egy tanulmányában közölte: a globális felmelegedés a világgazdasági folyamatok 20 százalékos csökkenéséhez vezethet a század végére, ha nem történnek azonnali lépések. Ezek ma még csak a GDP egy százalékába kerülnének. Ster egy javaslatcsomagot állított össze, melyben zöld adóról, egy világméret? szén-dioxid-kibocsátási és kvótakereskedelmi rendszerr?l, energiagazdaságosságról és az üvegházhatást kiváltó gázok visszaszorításának egyéb lehetséges opcióiról van szó.

John Llewellyn, a Lehman Brothers f? gazdasági tanácsadója nemrég kiadott tanulmányában (The Business of Climate Change) megállapítja, hogy ma már kialakulóban van egy konszenzus arról a tényr?l, hogy a globális felmelegedés messzemen? gazdasági következményekkel jár. Llewellyn szerint: „A globális felmelegedést manapság már úgy ítéljük meg, mint az olyan szerkezeti er?t – mint a globalizáció vagy a népesség elöregedése –, mely fokozatosan ugyan, de annál er?teljesebben változtatja meg a gazdaság képét.” Nagy-Britanniában a gazdasági intézmények, szervezetek elismerik, hogy a vita az érdekl?dés középpontjába került. Michael Roberts, a CBI üzleti és környezetért felel?s igazgatója szerint: „Mára már nem kérd?jelezzük meg a kialakult konszenzust arról, hogy az üvegházhatást okozó gázok nagy szerepet játszanak a klímaváltozásban. Nem hagyjuk figyelmen kívül azt a félelmet sem, hogy a jöv?ben fegyveres konfliktusokat okozhat a természeti források, például az ivóvíz hiánya. Manapság ez már nem egy olyan körülmény, ami felett könnyedén elsiklunk. A geopolitikai események igenis hatással vannak a világgazdaságra és veszélyeztetik a jólétet, amit legtöbbünk Nyugaton természetesnek vesz.”

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány