Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Hogyan ösztönzi az adóreform a növekedést és a befektetést
How Tax Reform Drivers Growth and Investment
By Robert J. Barro
Business Week, January 24, 2005


1986, azaz Ronald Reagan elnök második ciklusa óta folyamatos ígérgetés színhelye Washington, ha az átfogó adóreformról esik szó. Számos elemz? természetesen itt említené a 2001-es és 2003-as adóváltozásokat, amelyeket azonban olyan id?leges tényez?k tettek lehet?vé, amelyekt?l független, alapos reformra is szükség van az Egyesült Államokban.

A George W. Bush elnökjelölti programjában beígért, majd 2003-ban végrehajtott jelent?s mérték? adócsökkentések jelent?s ösztönzésként hatottak a munkába fektetett energiákra, a megtakarításra és a beruházásokra is. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy az intézkedéseket ért kritikák jó része gyenge lábakon áll – már amennyiben az Egyesült Államok gazdaságának minél gyorsabb növekedése, a termelékenység, illetve a beruházások növekedése a közös cél. N?tt a foglalkoztatottság is – habár tény, hogy kisebb mértékben, mint a fenti mutatók.

Amennyiben szemügyre vesszük, hogyan reagáltak a vállalatok fenti adócsökkent? intézkedésekre, alapvet?en pozitív reakciókat tapasztalhatunk – ahogyan erre a legtöbb elemz? helyesen mutat rá –; itt legfrappánsabb példaként elég, ha a Microsoftot vagy a Viacomot említjük. Végül is ez a precedens ad alapot ma is ahhoz a meggy?z?désünkhöz, hogy az adópolitikák dönt? hatást gyakorolhatnak a gazdasági szerepl?k magatartására, s el?segíthetik azok beruházási kedvét. Azonban az aktuális tendenciák újabb s még az eddigieknél is átfogóbb reformfolyamatok megindítását sürgetik.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány