Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az öreg kontinens új ereje
The Old World’s New Vigor
By Jack Ewing
Business Week, May 3, 2007


Van valami új az európai leveg?ben: az optimizmus. Az évi átlagos 2,8 százalékos növekedés vetekszik az amerikaival. A munkanélküliség csökken, miközben az export értéke rohamos ütemben növekszik. Még Németországban is rendkívül magas a fogyasztói és befektet?i bizalom, ahol egyébként nem mennek a szomszédba egy kis pesszimizmusért. Európa, mely eddig merevségér?l volt híres, hirtelen a lehet?ségek földjévé lépett el?. De nehogy a politikusoknak kezdjük el mindezt köszöngetni. A rájuk tartozó politikai reformok terén ugyanis nem sok el?relépés történt. A sikertörténetért valójában Európa legjövedelmez?bb vállalatai, köztük a Business Week 50 listáján szerepl? vállalatok a felel?sek. E vállalatok felül tudtak kerekedni az európai üzletmenet legendássá vált hátrányain.

Hogyan tették mindezt? Gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy minden más cég tette volna a világ legkülönböz?bb pontjain. Els? látásra egy a reformokra szinte immúnis, Franciaországban m?köd? acélvállalat nem lenne esélyes a lista els? helyére. A Vallourec mégis rendkívül jól teljesített, megszabadulva a veszteséges üzletrészekt?l, termelésének egy részét a tengerentúlra helyezve, valamint az által, hogy berobbant az olajipari felszerelések és vezetékek piacára. E formulát követte számos más európai vállalat is. A termelés kihelyezésével nemcsak a költségek csökkenthet?k, de az exportból származó bevételre negatív el?jellel kiható er?s euró következményei is kikerülhet?ek. Új tevékenységi területek megnyitásával pedig több lábra állhatnak. Az utóbbi három évben a dollár gyengélkedése komoly nehézségeket okozott az európai üzleti szféra számára, mely nyomás alatt a versenyképesség javítása érdekében meg kellett lépniük az átszervezéseket. Európa sikerének egy része azonban a világgazdaságnak köszönhet?. Számos energetikai vállalat, bank, pénzügyi intézmény szerepel a listán, melyek teljesítménye nagyban függ a globális fejleményekt?l.

Habár a jelenlegi fellendülés nem egy kis ciklikus hullámhegynek tekintend?, még sok tennivaló van az öreg kontinensen, hiszen számos tényez?t tekintve Európa még mindig le van maradva az Egyesült Államok mögött. Az egyetemek túlzsúfoltak, így nem olyan képzettek friss diplomásaik, mint a tengerentúlon. A kutatási központok nem rendelkeznek a megfelel? anyagi támogatással, a szakszervezetek pedig továbbra is rendkívül er?sek. Európa gazdasági fellendülése igazából akkor kerül próba elé, ha a világgazdaság növekedése lelassul. Akkor majd megtudhatják a vállalatok, hogy elég nagymérv? változtatást hajtottak-e végre. BusinessWeek 50, Europe (mi az els? húsz helyezett közlésére szorítkozunk):

1. Vallourec (Franciaország, acélipar)

2. Rio Tinto (Egyesült Királyság, alapanyagok)

3. Drax Group (Egyesült Királyság, közm?vek)

4. Nobel Biocare Holding (Svájc, egészségügy)

5. Statoil (Norvégia, energetika)

6. Belgacom (Belgium, telekommunikáció)

7. Inditex (Spanyolország, fogyasztási cikkek)

8. Reckitt Benckiser (Egyesült Királyság, fogyasztói cikkek)

9. MAN Group (Egyesült Királyság, pénzügyek)

10. SAP (Németország, számítástechnika)

11. Deutsche Börse (Németország, pénzügyek)

12. H&M Hennes & Mauritz (Németország, fogyasztási cikkek)

13. Randstad Holding (Hollandia, személyzeti tanácsadás)

14. Anglo Irish Bank (Írország, pénzügyek)

15. NEXT (Egyesült Királyság, pénzügyek)

16. Arcelor Mittal (Hollandia, alapanyagok)

17. Capita Group (Egyesült Királyság, nehézipar)

18. Barclays (Egyesült Királyság, pénzügyek)

19. Altadis (Spanyolország, fogyasztási cikkek)

20. Scottish & Southern Energy (Egyesült Királyság, energetika)

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány