Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Némi haszon a dollár melyrepüléséb?l
Some Gain From the Dollar’s Pain
By Peter Coy
Business Week, May 7, 2007


Az elmúlt öt évben a dollár sokat veszített vásárlóértékéb?l, amit az Európába utazó amerikaiak saját b?rükön is tapasztalhattak. Ez persze káros a turisták számára, de az éremnek van egy másik oldala is. Az olcsó dollár ugyanis végre lecsíp valamit az Egyesült Államok rekordméret? kereskedelmi deficitéb?l, s?t, joggal bízhatunk abban, hogy e folyamat csak er?södik a következ? években. Ennek hátterében az áll, hogy a gyenge dollár következtében drágábbá válik az import és olcsóbbá az export. A következmények makroszinten mind ez idáig a magas áron importált olajszállítmányok és az amerikai gazdaság er?teljes növekedése miatt csak csekélyebb mértékben voltak érzékelhet?k. Mindez azonban mától megváltozik. A Nemzetközi Valutalap (IMF) április 5-i jelentése arra világított rá, hogy az amerikai kereskedelmi mérleg rendkívül érzékenyen reagál a dollár árfolyamának változására.

Az Egyesült Államok és egyes partnerei közötti kereskedelem alakulása bizakodásra ad okot. Februárban például Amerika 2001 óta el?ször könyvelhetett el többletet a Nagy-Britanniával folytatott kereskedelem vonatkozásában. Az Európai Unióval szembeni kereskedelmi deficit pedig 2007 els? két hónapjában 28 százalékkal csökkent az egy évvel ezel?tti két nyitóhónaphoz képest. Kanadával szemben a hiány 12 milliárd dollár alá esett a korábbi 16 milliárdot meghaladó összegr?l. Ezen adatok pedig teljes mértékben egybevágnak az IMF elemzésével, mely szerint a globalizáció következtében növekedett a világkereskedelem árfolyam-rugalmassága. Az egyre globálisabbá váló vállalatok nemzetközi kereskedelmének volumennövekedésével párhuzamosan ugyanis növekszik a valutakockázat is. Így az export és az import rugalmasabban válaszol a dollár gyengülésére is. A dollár számára kedvez? az is, hogy az amerikai folyó fizetési mérleg hiányának nem kell elt?nnie. Elég, ha lecsökken arra a szintre, ahol az amerikai adósságok növekedése fenntartható ütemet mutat. A folyó fizetési mérlegnek a GDP 2-3 százalékát kitev? hiánya már lehet?vé tenné, hogy a tartozások növekedésének üteme ne haladja meg a gazdaság növekedésének ütemét. A szakért?k úgy vélik, hogy a dollár komoly leértékel?dése nélkül mindez nagyon nehezen lenne elérhet?. Peter Schiff, az Euro Pacific Capital Inc. brókercég vezérigazgatója szerint még a legoptimistább számítások szerint is az várható, hogy a dollár értéke a felére csökken a következ? években.

Még az amerikai deficit alakulásával kapcsolatban legbizakodóbb elemz?k is elismerik, hogy habár az amerikai kereskedelem egyes relációiban kedvez? tendenciák indultak meg, még mindig vannak olyan fontos partnerek, akiknek valutájával szemben a dollár továbbra is túlságosan er?s. Nem is csoda, hogy nem csökkent a Japánnal szembeni kereskedelmi deficit, Kínával szemben pedig gyorsuló ütemben növekszik. A valutamozgások volatilitásának természetét ismerve, rendkívül nehéz megjósolni, meddig kell a dollár árfolyamának tovább esnie. Nem lehet tudni, hogy a kereskedelmi deficit továbbra is csökkenne a dollár euróval vagy fonttal szembeni leértékel?dése esetén, vagy hogy er?södnie kellene-e a jüannak a Kínából érkez? import volumenének drasztikus csökkenése érdekében. Legyen akármi is a válasz a fenti kérdésekre, jelenleg úgy t?nik, hogy a zöldhasú leértékelése nagyobb megrázkódtatás nélkül kivezetheti az Egyesült Államokat a fenntarthatatlan kereskedelmi deficit gödréb?l.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány