Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Életminőség és boldogság

Megjelent: 2005. június – 1. évfolyam, 5. szám

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 » Oldaltörés nélkül

DR. SEBESTYÉN TIBOR kandidátus, gazdasági matematikus. A cikk alapjául szolgáló tanulmány a szerző vezetésével az Eutrend Kutatóban, a Szövetség a Polgári Magyarország Alapítvány megbízásából készült. A trendelemző számításokat és azok felhasználói programjait, valamint az ábrákat és a táblákat Sebestyén Kristóf készítette.
A tanulmány teljes, szerkesztetlen, színes változata letölthető.
Bevezetés
E bevezető fejezetben az életminőség input- és outputoldali jelzőszámait tekintjük át, majd bemutatjuk a boldogság világadatbázisát és azokat a kérdéseket, amelyek révén az adatbázisban szereplő adatokhoz jutottak. A fejezet lezárásaként röviden foglalkozunk a boldogság tartalmi kérdéseivel is.

Az életminőség inputoldali (indirekt) és outputoldali (direkt) jellemzői

Az 1. ábra egy vázlatos szemléltetést ad az életminőség „bemeneti” és „kimeneti” oldaláról Rahman (et al. 2005 „bemeneti” vázlatának ötlete) alapján.

Az ábrán vázolt 8 fő terület kedvező hatásainak a „betáplálása” és azok kölcsönhatása nagy valószínűséggel eredményez jó életminőséget. Ez azonban „csak” feltételezés, de olyan feltételezés, amelyet a szakszerű vizsgálatokban jelentkező nagy korreláció is alátámaszt.

A korrelációhoz azonban meg kell mérni a magát az életminőséget is, amely a betáplált inputok hatására létrejövő outputeredmény, és amely közvetlenül a kimeneten a várható boldog évek számával fejezhető ki. Ennek az értelme és jelentése jól megfogható. Röviden azt fejezi ki, hogy egy adott ország polgárai (vagy más közösség tagjai) átlagosan és várhatóan hány boldog évet érnek meg. Ez tehát nem az egyes emberekre, hanem csak az adott közösség egészére (a nagy számok törvénye alapján) érvényes átlag jellegű jelzőszám. E jelzőszám többféle elnevezéssel szerepel az irodalomban. Az elnevezések és a rövidítések változatai:

– Happy Life-Expectancy (HLE) – Várható boldog élettartam (VBÉ)
– Happy Life Years (HLY) – Várható boldog évek száma (VBÉ)
– Happiness-Adjusted Life-Years (HALY’s) – Boldogsággal korrigált várható élettartam (BKVÉ)

Happiness-Adjusted Life-Years (HALY’s) kifejezés és rövidítés a demográfiában előzőleg a születéskor várható élettartam korrigált változatára, vagyis a várható egészséges élettartamra bevezetett Disability Adjusted Life Years (DALY’s) angol kifejezés és rövidítés analógiája. „Hivatalos” magyar kifejezés és rövidítés hiányában a magyar megnevezéseket és rövidítéseket mi adtuk meg. A magyar rövidítéseket azonban e tanulmányban a továbbiakban (a szokatlanságuk miatt) nem használjuk.

1. ábraOldalak: 1 2 3 4 5 6 7 »


Szóljon hozzá!
Név:
Jelszó:
Üzenet:
 
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány